reagerer på nakstad-uttalelse:

– Ikke gi oss en pekefinger

Utdanningsforbundet reagerer på Helsedirektoratets uttalelser og mener at den nye smittevernveilederen åpnes i for stor grad for tolkning.

Den 7. mai kom den nye smittevernveilederen for skolene. Den åpner for å drifte mer som normalt, for eksempel ved at man på enkelte skoler kan ha flere enn 20 elever per klasse, og forenklede hygieneregler.

Espen Nakstad i Helsedirektoratet mener nå at flere skoler er for forsiktige i sin tolkning av veilederen.

– På noen skoler er det ganske normalt drift som det det har vært før koronaen, og noen skoler har lite skoletid og mye hjemmeskole. Vi skjønner at dette er veldig vanskelig for mange skoler, og at man må ta hensyn til lokale forhold, men samtidig tror vi at det er rom for å bruke den oppdaterte veilederen til å tilpasse dette enda bedre og får mer undervisning, sier assisterende direktør, Espen Nakstad.

Enormt ansvar

Det får Steffen Handal i Utdanningsforbundet til å reagere. Han mener at det legges for stort skjønnsmessig ansvar på den enkelte skole.

– Jeg tror veldig mange rektorer kjenner på det enorme ansvaret som er lagt på dem. At de egentlig klamrer seg litt til smittevernveilederen. Derfor var utspillet til Nakstad kanskje litt overraskende. Hvis helsemyndighetene mener at smittevernreglene må praktiseres annerledes, så må de endre på veilederne, ikke gi oss en pekefinger, sier Handal.

Helsedirektoratet har forståelse for at det er utfordrende for skolene.

– Vi skjønner at det er vanskelig og det kan være at vi ved neste revisjon må forenkle en del ting, sier Nakstad.

- Har dere vært tydelig nok?

– Jeg tror den har vært tydelig og dekkende nok for å favne om alle type skoler i Norge.

Handler om menneskerettigheter

Utdanningsforbundet er bekymret på grunn at de regionale forskjellene. De frykter for fremtidig utdanning for elevene, dersom tilbudet blir ulikt. De mener det nå er tvingende nødvendig å skape det samme utdanningstilbudet for alle.

– Hvis vi ikke klarer å bygge et likeverdig utdanningstilbud fremover, det neste skoleåret foreksempel, så er det svært alvorlig. Det går på menneskerettighetene til elevene, og vi må gjøre alt vi kan, både for å gi et godt tilbud, og et likeverdig tilbud, sier Steffen Handal.