Derfor håper hun at grensen mot Sverige forblir stengt så lenge som mulig

Virke beskriver ny rapport om handelslekkasjen til vårt naboland som «ekstreme tall».

– Nå har vi fått inn 60 paller med varer som vi skal stable inn i hyllene, sier butikksjef Linda Børrud for Coops Extra-butikk på Langeland i Kongsvinger.

Hun stabler bacon, biffer, cola og kylling så fort hun bare kan sammen med de andre ansatte i butikken. Her har de måttet hente inn studenter for å få unna en etterspørsel som bare har eksplodert de siste to månedene.

– Det er veldig travelt. Vi har jo hatt en omsetningsvekst på 60 prosent. Enkelte varer har vi fem- eller til og med tidoblet, sier hun.

Butikken ligger en drøy halvtimes kjøring fra grensen mot Sverige.

På bakgrunn av grensestengingen har analysebyrået Nielsen innhentet tall fra butikkkjedene, for å illustrere effekten av at nordmenn ikke kan dra til Sverige for å handle som før.

Sukkervarer opp 89,6 prosent

Ser man på tallene for de områdene med nærhet til den svenske grensen, Oslo og det som før var Akershus og Østfold, er tallene oppsiktsvekkende.

Eksempelvis har omsetningsvolumet av øl i gjennomsnitt for butikkene steget med 33 prosent etter stengingen 16. mars.

Omsetningsverdien av sjokolade har steget med 38 prosent, sigaretter og snus med henholdsvis 43,8 prosent og 55 prosent. Bacon har steget med 57,1 prosent, ifølge rapporten fra Nielsen.

Det mest ekstreme utslaget er at emballerte sukkervarer har hatt en stigning i verdien av omsetning med 89,6 prosent. Tallet omfatter ikke smågodt, hvor salget har gått ned.

Noe av forklaringen kan også ligge i at nordmenn har vært mer hjemme de siste månedene, men utslaget av dette er mindre. Det er en omsetningsøkning for de tilsvarende varene også i andre deler av landet, men denne er langt lavere.

Kun på et utvalg av varer steg omsetning i dagligvarebransjen i denne delen av Norge med 742 millioner kroner i måneden etter stengingen.

– Ekstremt

Handelsorganisasjonen Virke sier at et svært konservativt anslag tilsier at nordmenn frem til midten av mai har brukt omlag 1,7 milliarder kroner i Norge vi normalt ville ha brukt i Sverige.

– Det er ekstremt høye tall. Dette fortoner seg nok oppsiktsvekkende for de fleste, men vi har lenge hatt en hypotese om at grensehandelen, med særlig varer som har høye avgifter i Norge, er enorm. Og det er akkurat det denne rapporten viser, sier direktør for Virke Handel, Harald J. Andersen.

På den andre siden av grensen, i Sverige, står kjøpesentrene tomme. I grensekommunene rapporteres det om en omsetningsnedgang på over 90 prosent, og krise og konkurser rykker stadig nærmere for flere.

– Det kan bli en ren katastrofe. Det kan bli et stort antall bedrifter som blir slått konkurs, sier kommunalråd i Årjäng i Sverige, Daniel Schutzer.

16 000 arbeidsplasser

På den norske siden ansettes nå flere i butikkjeder TV 2 har vært i kontakt med, for å møte den enorme etterspørselen.

– Vi har en økning på 400 prosent på Ringnes-varer, tobakk og snus har vi tidoblet, og vi selger fem ganger så mye Pepsi Max som vi har gjort før, sier Linda Børrud i Kongsvinger.

Her har de ansatt seks studenter på fulltid for å avhjelpe situasjonen.

– Statistisk sentralbyrås beregninger viser at vi grensehandler for rundt 16 milliarder i året, og våre analyser tilsier at det representerer opp mot 16 000 arbeidsplasser tapt i Norge, sier Andersen i Virke.

Avgiftsnivået på varer som inneholder sukker og alkohol, eller på kjøttvarer som bacon og biff, har blitt begrunnet som et helsepolitisk virkemiddel. Virke mener avgiftene virker mot sin hensikt.

– Politikken virker mot sin hensikt

– Er det ikke riktig å prøve å få nordmenn til å spise og drikke litt mindre av det som er usunt da?

– Jo, helt klart, og vi underkjenner ikke viktigheten av at vi har avgifter på varer Ola og Kari skal konsumere mindre av, men jeg tror vi må erkjenne at det er et øvre nivå for hvor høye disse avgiftene kan være, før de virker mot sin hensikt.

– Hvordan det?

– Prisforskjellene blir så store, at vi reiser til Sverige for å kjøpe disse varene. Og nå vi gjør det, så kjøper vi mer enn det vi ellers ville ha gjort. Derfor er vår påstand at når avgiftene kommer over et visst nivå, så konsumerer også nordmenn mer av disse varene enn vi normalt ville ha gjort.

Håper på langvarig stengt

Det er uenighet om hvor mye vi egentlig grensehandler for i løpet av et normalår. SSB opererte med rekordsummen 16 milliarder kroner for 2019, men den svenske handelsorganisasjonen Svensk Handel beregnet at nordmenn handlet for hele 25, 6 milliarder svenske kroner i Sverige, og det var allerede i 2017.

I Coop-butikken håper Linda Børrud at dette bare vil vare så lenge som mulig.

– Vi vet jo at når grensene åpner igjen, så vil dette endre seg. Vi kan krysse fingrene å håpe at det ikke skjer før 15. august, sier hun.

– Du vil at dette skal vare så lenge som mulig?

– Ja, jeg gjør jo det, sier butikksjefen.