GJELLESTAD-SKIPET: Det rundt 23 meter lange skipet var trolig en grav for en lokal vikingleder.
GJELLESTAD-SKIPET: Det rundt 23 meter lange skipet var trolig en grav for en lokal vikingleder. Foto: Gjellestadstory.no

Arkeologene kan begynne å grave opp vikingskipet 22. juni.

Om ikke bevilgningene til oppgravingen av Jellestad-skipet stoppes av Stortinget 19. juni, står arkeologene klare med spadene.

Kun 20 til 30 centimeter under bakken har hemmeligheten ligget der i kanskje 1200 år.

Denne sommeren vil verden etter alt å dømme se et til nå ukjent vikingskip bli gravd ut, siden Osebergskipet ble gravd ut i 1904.

Utgravningene på Jellestad-jordet i Halden kommune vil starte 22. juni, opplyser prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud til TV 2.

Men han tar et lite forbehold.

Kan være Norges største vikingskip

– Det måtte være om opposisjonen skulle stoppe bevilgningen til det arkeologiske arbeidet i behandlingen av revidert i Stortinget fredag 19 juni, men det virker lite sannsynlig, sier Løchsen Rødsrud.

Det var Norsk Institutt for kulturminnsforskning som avdekket konturene av en skipsformasjon under bakken på jordet ved bruk av den nye teknologien geo-radar høsten 2018.

Bildene viser at skipet har en lengde på 23-25 meter, noen som betyr at skipet kan være større enn det 22 meter lange Oseberg-skipet. Er det lengre enn det 24 meter langet Gokstad-skipet, gravd ut i Sandefjord i 1880, vil det bli utgraving av det største vikingskipsfunnet i historien.

Gravde tvers gjennom skipet

Det påfølgende året gjorde arkeologer fra Kulturhistorisk Museum og Østfold kommune undersøkelser av skipet, ved å grave seg inn langs en dreneringssjakt som ble laget av bonden på gården på slutten av 60-tallet. Denne går tvers gjennom skipet.

Analyser av prøver av treverk som ble hentet ut, antyder at skipet er fra tidlig vikingtid.

– Vi vil de første dagene drive overflatearbeid, og fjerne matjorden over skipet, før vi setter opp et telt over utgravningsstedet. Selve skipet vil gradvis begynne å komme til syne utover i august, sier arkeolog og prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud.

Haster

Skipet er delvis i ganske dårlig forfatning. Prøvene som ble hentet ut i 2019, viser at skipet er angrepet av sopp, og delvis i ferd med å råtne.

Dreneringssjakten har gjort at oksygen har sluppet til, og dette har startet en nedbrytningsprosess. Georadarbildene viser at flere at bordene er borte, men senere undersøkelser viser at selve kjølen er intakt.

Hva som finne i graven, vites ikke. Håpet er at det kan være rester av gjenstander laget av metall og stein, som redskaper, våpen eller potteskår.

Beinrester, fra eksempelvis dyr som den lokale vikinghøvdingen fikk med seg på reisen til dødsriket, er ikke uvanlig å finne i slike graver.

Men mange av vikinggravene, kanskje også denne, ble ranet av mennene til den danske kongen Harald Blåtann i siste del av 900-tallet.