TØFFE TIDER: Norsk tennis, og spesielt Norges Tennisforbund, har vært i hardt vær de siste ukene. Avbildet er en kamp i Oslo Tennisarena i 2017. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN.
TØFFE TIDER: Norsk tennis, og spesielt Norges Tennisforbund, har vært i hardt vær de siste ukene. Avbildet er en kamp i Oslo Tennisarena i 2017. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN.

Kaller inn til ekstraordinært forbundsting etter tennisbråk

Norges Tennisforbund (NTF) vil gi klubbene muligheten til å bestemme om ekstern granskning skal igangsettes.

Det skriver NTF i en pressemelding fredag ettermiddag.

Urolighetene i norsk tennis den siste tiden er bakgrunnen for det ekstraordinære tinget, som avholdes 20. juni. En ekstern granskning, som forbundet har proklamert skal bli gjort, vil nå bli opp til klubbene å avgjøre.

Klubbene bestemmer

«Bakgrunnen er at flere klubber har gjort det klart at et ekstraordinært tennisting er ønskelig for å få en god gjennomgang rundt informasjon som er kommet frem i media den senere tid. Det ekstraordinære forbundstinget vil få full gjennomgang av de ulike spørsmål som er stilt, med god tid for oppfølgende spørsmål og avklaringer. Styret er nå i prosess med å avklare mandat og kostnad fra ulike eksterne granskere og Tinget vil bli bedt om å vurdere styrets forslag om igangsetting av ekstern gransking» står det å lese i pressemeldingen.

Videre skrives det at en granskning vil være såpass omfattende at klubbene må tas med på råd.

«Styret er også blitt gjort oppmerksomme på §20 i NTFs lover (jamfør også §2-20 i NIFs lover) der det fremgår at «disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet kan kun vedtas av årsmøtet/tinget». Styret er av den oppfatning at sakens dimensjon og viktighet, både i form av omdømme, kostnad og ressursbruk, ved en eventuell ekstern gransking gjør at denne paragrafen kommer til anvendelse».

Full splid

I slutten av april offentliggjorde NTF at generalsekretær Alexander Kjær ville fratre sin stilling, blant annet etter at NRK kunne fortelle at han hadde trent privat i Oslo Tennisarena - en hall som var stengt på grunn av koronapandemien.

Noen dager senere stod trener og arrangør Thomas Wettergreen frem hos TV 2 for å fortelle om det han så på som en kritikkverdig pengebruk og en utstrakt ukultur i forbundet. Han ba også om en grundig granskning av hva forbundet har drevet med de siste årene.

Noen uker senere, og en rekke medieoppslag om bonuser, lønninger, en angivelig «mafia-kultur» et cetera, skal altså en uavhengig granskning gjennomføres.