ULIK PRAKSIS: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er bekymret for at landets elever har kortere skoledager enn det som er nødvendig fra et smittevernfaglig standpunkt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
ULIK PRAKSIS: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er bekymret for at landets elever har kortere skoledager enn det som er nødvendig fra et smittevernfaglig standpunkt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Mener skoler kan ha tilnærmet normal drift

De fleste skoler bør kunne ha tilnærmet normal drift, mener assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Nakstad ber skolene og kommunene om å lese smittevernrettledningen grundig, melder NRK.

– Vi er bekymret for at elevene har for korte skoledager og skoleuker nå, og det bør være mulig å normalisere det i større grad nå enn det man har kunnet hittil, sier Nakstad.

Ifølge Nakstad er det viktigste tiltaket å passe på at elever og ansatte er friske når de kommer på skolen. I tillegg bør det være minst en meters avstand mellom pultene i klasserommet og ikke for mye blanding av elever og lærere mellom klassetrinnene.

Nakstad er overrasket over at skolene har hatt såpass ulik praktisering av skolehverdagen etter gjenåpningen, og mener reglene praktiseres i overkant strengt noen steder.

Også kunnskapsminister Guri Melby (V) tror mange skoler tolker smittevernsveilederen for strengt.

– Det viktigste er at en bruker det rommet til å finne gode løsninger for å bruke lærerressursene best mulig og for å gi elevene en mest mulig normal skolehverdag, sier Melby til NRK.