BEKLAGER FORVIRRING: Helsedirektør Bjørn Guldvog beklager forvirringen om oppstartsdato.
BEKLAGER FORVIRRING: Helsedirektør Bjørn Guldvog beklager forvirringen om oppstartsdato. Foto: Lise Åserud

Beklager forvirring om oppstartsdato for barneidretten

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet foreslo først å gjenåpne barneidretten allerede fra 1. juni. Deretter avviste de at en dato er satt.

Det ble forvirring da både helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHIs Line Vold fikk spørsmål om oppstartsdatoen for barne- og ungdomsidretten på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Bakgrunnen var at kulturminister Abid Raja (V) hadde gitt grønt lys for at utøvere under 20 år i fotball og andre idretter med «begrenset fysisk kontakt» kan gjenoppta trening fra 15. juni, mens Helsedirektoratet noen timer senere publiserte en pressemelding der det i samråd med FHI ble foreslått åpning av all barne- og ungdomsidrett fra 1. juni.

– Det er noen som har fått vite at vi skal gjøre en vurdering av dette i perioden mellom 1.-og 15. juni, og har sagt at vi foreslår 1. juni. Det er en menneskelig liten glipp som har skjedd i vekslingen, sier Guldvog til TV 2.

Under pressekonferansen sa Guldvog at temaet ikke er ferdig utredet, mens Vold avviste at FHI har satt en dato for oppstart.

– Vi har fått i oppdrag å se på idretten og hvilke tiltak man kan lette på og på hvilken måte. Dette jobber vi med, men vi har ikke konkludert med noen eksakt dato, sa Line Vold.

– Jeg må si at det går en smule fort i svingene for tiden. Vi får ikke samkjørt alt vi gjør. Realiteten er at vi jobber sammen med FHI. Den pressemelidngen gikk litt fortere enn før vi fikk kontroll på den. Det kan jeg beklage, men det betyr at det er et stort trykk rundt dette arbeidet. Vi skal komme tilbake med gode råd når vi har fått en mer helhetlig forståelse av situasjonen, sa Bjørn Guldvog.

Ingen har konkludert med dato

Helsedirektoratet og FHI har fått i oppdrag fra regjeringen å utrede når det er mulig å starte med barne- og ungdomsidrett innenfor trygge rammer.

– Regjeringen har ikke bestemt noen dato, men det kulturministeren sa i dag, var at vi går inn for 15. juni. Jeg opplever ikke at Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet har konkludert med en dato. Vi har gitt et oppdrag med utgangspunkt i 15. juni som seneste dato, sa Høie.

Helsedirektoratet og FHI skal revidere smittevernveilederen for idretten og vurdere hvordan det kan åpnes opp for mer bredde-, barne- og ungdomsidrett som også innebærer begrenset fysisk kontakt. Det er varslet en felles anbefaling fra fagmyndighetene 28. mai.

– Vi jobber med denne problemstillingen, men det er ikke alt som er avklart. Det er ting som er under utredning, og vi må komme tilbake til det, sa Guldvog.

Feil?

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet uttalte følgende i onsdagens pressemelding:

– Idretten er en viktig arena for barn og ungdom. Derfor er det viktig at denne gruppen kommer tilbake til en så normal hverdag som mulig. Vi ser nå på ulike forslag til løsninger for å åpne opp for all barne- og ungdomsidrett opp til 20 år, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave.

Utspillet fra helsemyndighetene kom bare noen timer etter at Raja ga grønt lys for 15. juni som oppstartsdato.

Felles anbefaling

Regjeringens plan for oppmyking åpner for at deler av barneidretten kan gjenoppta normale treninger uten sosial distansering.

– Et tilbud for alle barn og unge er viktig ut fra et folkehelseperspektiv. Idrettslagene og frivilligheten har bidratt sterkt i dugnaden vi alle har vært igjennom, sier Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Idrettspresident Berit Kjøll mer enn antyder at signalene som nå kommer om at barneidretten på forsvarlig vis kan åpnes 1. juni, er belønning for at idretten har vært lojale i oppfølgingen av helsemyndighetenes virusråd.

– Derfor er det ekstra gledelig at helsemyndighetene allerede om 10 dager vurderer at vi kan ha mer eller mindre en normaltilstand når det gjelder idrettsaktivitet, selv om det fortsatt vil være tydelige smittevernsregler for utøvelse av idrett, sier Kjøll.

Når det blir åpnet fullt for bredden er ikke klart.