KRISE: Konsernsjefen i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, opplever den største krisen i selskapets historie.
KRISE: Konsernsjefen i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, opplever den største krisen i selskapets historie. Foto: Jonas Falao Liahagen / TV 2

Reiselivstopp advarer: – Hvis dette skjer, blir det full kollaps

BARE BUSINESS (TV 2): Toppsjefen i Hurtigruten kommer nå med en klar advarsel til myndighetene.

Koronapandemien har ført til enorme problemer for norske reiselivsbedrifter. Blant de hardest rammede er Hurtigruten, som siden nedstengningen av Norge har hatt 14 av 16 skip stående til kai.

To skip går i en begrenset rute mellom Bodø og Kirkenes, med i hovedsak frakt av gods. 3.000 ansatte er permitterte.

Etter planen skal flere skip komme i gang igjen for norske turister for sommersesongen langs den tradisjonelle ruten fra Bergen til Kirkenes, og til Svalbard.

Men i TV 2-programmet Bare business sier konsernsjef Daniel Skjeldam at det nå også bør åpnes for noe turisme fra utlandet inn til Norge.

– Skulle man stå i en situasjon hvor det ikke er anledning for utenlandske turister å komme før til neste år, så snakker vi om en total kollaps i norsk reiseliv, sier Skjeldam.

Skandinavia og Tyskland

Bakgrunnen er at Justisdepartementet denne uken meldte at reiserestriksjonene for utenlandske statsborgere inn til Norge i verste fall kan bli opprettholdt ut 2020. Skjeldam advarer kraftig mot dette.

Hurtigruten er vant til at opptil 90 prosent av passasjerene er utenlandske turister, og konsernsjefen mener at myndighetene i første omgang kan åpne for turister fra noen få land.

– Vårt håp er at man løfter restriksjonene for Skandinavia fra 15. juni, og at Tyskland – som er lite rammet av Covid-19 – kan begynne å reise til Norge fra 20. juli. Det vil gi god grobunn for norsk reiseliv til å klare seg gjennom krisen, og kunne gå inn den litt tregere høst- og vintersesongen uten være helt nede for telling, sier han og fortsetter:

– Så vil det ikke være så viktig om det tar lengre tid at resten av EU og resten av verden kommer tilbake. Men det er klart at jo lenger nedstengningen varer, jo større konsekvenser får det for norsk reiseliv, sier Skjeldam.

– Bør myndighetene nå tenke mer på kostnadene enn kun på smittevern?

– Ja, det synes jeg absolutt. Og vi er nok litt skuffet over de tiltakene som man har kommet med fra regjeringen. Vi er en bransje som er rammet på grunn av reiserestriksjonene som er innført for å holde nordmenn trygge, og det har vi vært støttende til. Men vi er veldig klare på at det nå er tid for å åpne opp, sier Skjeldam i Bare business.

– Dårlige krisepakker

Han mener at en gjenåpning nå vil være i statens interesse, da ansatte vil komme tilbake på jobb og færre vil trenge stønad i enda lengre permitteringsperioder.

Hurtigruten mener også at krisepakkene som regjeringen har stilt til rådighet, ikke hjelper selskapet. Ledelsen har nylig hatt et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), der de har bedt om statlige lånegarantier for mer enn 150 millioner kroner, som grensen er på nå.

Hurtigruten kan være avhengig av lånegarantier for å sette flere skip i drift langs kysten for sommersesongen.

– Regjeringen må stille garantier tilgjengelig slik at vi kan låne opp penger til å dekke de kostnadene vi har. Kredittmarkedet er kjempetungt. Skulle vi gått ut og gjort det selv, så ville vi ende opp med høy rente, som gjør at det tar lengre tid å få ansatte tilbake i jobb igjen, sier Skjeldam og fortsetter:

– Vi mener at regjeringen ikke har truffet godt nok med tiltakene sine. De virker ikke, og det må man gjøre noe med så fort som mulig.

Se hele intervjuet med Daniel Skjeldam i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen, eller når som helst gratis på Sumo.