SPÅR TØFFE TIDER: NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sier norsk økonomi går inn i en vanskelig periode.
SPÅR TØFFE TIDER: NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sier norsk økonomi går inn i en vanskelig periode. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Økonom: – Det verste er ikke bak oss

Sjeføkonom Øystein Dørum tror det største fallet i økonomien er forbi, men vil likevel ikke si at norsk økonomi har vært gjennom det verste.

Da regjeringen den 12. mars innførte strenge tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, ble økonomien hardt rammet. De siste ukene har Stortinget lagt frem tre store krisepakker for å hjelpe næringslivet på beina igjen. I tillegg gjorde regjeringen store endringer i sitt reviderte statsbudsjett i forrige uke.

– Vi ser nå klare tegn til at oppmyking i smitteverntiltakene og åpning av økonomien sakte, men sikkert bidrar til at hjulene kommer i gang igjen, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Like etter at norsk økonomi ble stengt ned, falt konsumet kraftig i Norge. Nå ser bankene at nordmenn begynner å bruke penger igjen.

– Norske husholdninger bruker nå om lag like mye penger som vi brukte før korona, men på andre ting. Vi ser også at ledighetstallene har begynt å komme ned, sier Olsen.

Ved utgangen av mars var 301.000 personer registrert som helt ledige, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Tirsdag var tallet for helt ledige på 7,1 prosent.

– Det er fortsatt veldig høye tall, men vi har bunnen bak oss og gjeninnhentingen har begynt, sier Olsen.

– Bedrifter vil gå overende

Olsen mener det verste er bak oss når det gjelder situasjonen i norsk økonomi. NHOs sjeføkonom Øystein Dørum vil ikke beskrive situasjonen på samme måte.

– Jeg er enig med det Kjetil sier, og tror det største fallet ligger bak oss. Nå skal vi tilbake igjen. Men jeg er usikker på om jeg vil si at det verste er bak oss, sier Dørum.

Han beskriver situasjonen som at norsk økonomi har fått seg en kortvarig kalddusj, før man nå står overfor en «ganske seig innhenting».

– Bedrifter kommer til å gå overende, ledigheten kommer til å være høy lenge og mange risikerer å bli skjøvet ut av arbeidsmarkedet. Vi har ennå ikke kjent på effektene dette har hatt for de store ordrebaserte bedriftene i industrien og bygg og anlegg. Det er litt tidlig å tenke at «dett var dett», nå er det bare oppover herfra, sier Dørum.

– Kruttet er våtere nå

Olsen presiserer at han legger vekt på at norsk økonomi har gode forutsetninger til å tåle en krise, og at Norge er mer robuste enn mange land. Han er imidlertid ikke i tvil om at mange bedrifter vil gå konkurs gjennom koronakrisen.

– Det blir store omstillingskostnader, og flere sektorer kommer ikke tilbake på veldig lenge. Det blir utfordrende. Problemet nå er at vi ikke vet hvordan det vil utvikle seg framover. Nå åpner vi opp økonomien, men vi vet ikke om vi får en ny smittetopp og må dra i håndbrekket igjen, sier Olsen.

Dørum mener det er en realitet at kriser kaster lange skygger. Han peker tilbake på hvor lang tid det tok før økonomien reiste seg etter finanskrisen i 2008 og 2009.

– Under finanskrisen for 11 år siden falt BNP i industrilandene med tre prosent i 2009. I år anslår International Monetary Fond (IMF) et dobbelt så stort fall. Den gang tok det åtte år før ledigheten kom tilbake til førkrisenivå. Statsgjelden kom aldri ned igjen og rentene kom aldri opp igjen, sier Dørum, og fortsetter:

– Kruttet landene har til rådighet nå, er mye våtere enn det var før den forrige krisen.

– Livreddende operasjoner

På grunn av koronakrisen har staten innført flere støtteordninger for bedrifter. En av dem er statsgaranterte lån, hvor staten garanterer for 90 prosent av lånet, mens banken behandler søknadene og står for de resterende 10 prosent av risikoen.

Norske banker hadde 7. mai innvilget delvis garanterte lån for over 5 milliarder kroner til næringslivet, viser tall fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

– Har regjeringen truffet med tiltakene?

– Svaret er ja, man har truffet. Regjeringen har skutt med hagle, så man har ikke truffet alt, men man har truffet ganske godt, sier Dørum, før han understreker at det vil bli behov for å videreføre støtteordninger og også innføre nye tiltak.

Olsen bruker helseanalogien om det regjeringen har gjort for å hjelpe norsk økonomi.

– Det vi har gjort nå er livreddende operasjoner. Da er det som i helsevesenet, det er bedre å gjøre noe enn ingenting. Også treffer det ikke helt perfekt, og man må hele tiden vurdere om disse ordningene skal justeres. Når økonomien er klar, kommer Norge til å bruke mye penger på generelle stimulanser, sier Olsen.