LØSNING: KrF-toppene Torhild Bransdal, parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad.
LØSNING: KrF-toppene Torhild Bransdal, parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Tor Erik Schrøder

Åpner for å forhandle med opposisjonen om Moria

KrF har onsdag svart opposisjonen at de er villige til å forhandle i Moria-saken, hvis en løsning med Høyre ikke når frem. – Jeg ønsker først og fremst en løsning, om den kommer i Stortinget eller regjering får så være, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

Onsdag formiddag svarte KrF og Torhild Bransdal på invitasjonen fra SV om et mulig samarbeid i Moria-saken.

TV 2 har sett e-posten fra KrF, som ble sendt i formiddag til opposisjonen på Stortinget. Der takker Bransdal for invitasjonen, men skriver videre at det ikke vil være ryddig å samtale med andre partier når de er i dialog med regjeringspartiene.

«Dersom enighet ikke oppnås så er vi åpne for å prate sammen» , avslutter Bransdal.

KrF setter nå inn alt på å vinne fram i Stortinget med et kravet om at Norge må hente sårbare asylsøkere fra Moria-leiren i Hellas.

Førstkommende tirsdag skal Stortinget etter planen behandle saken i Stortinget.

– Vi er innstilt på å finne en enighet med Venstre og Høyre, men hvis det ikke går så vil vi se mot opposisjon for å finne en løsning. Dette er en så viktig sak for KrF, sier Bransdal til TV 2.

Ropstad: Ønsker først og fremst en løsning

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er heller ikke fremmed for å lage flertall med opposisjonen på Stortinget, hvis en enighet ikke landes i regjeringen.

– Dette er et spørsmål som kan avklares i regjering, som vi har jobbet med over lengre tid. Her er det også viktig å få en fellesallianse med de andre europeiske landene, og det ser ut til å gå i den retning slik flerre stiller seg bak et initiativ og henter flere barn fra Moria-leiren, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

– Så først og fremst så ønsker du en løsning i regjering?

– Jeg ønsker først og fremst en løsning. Om den kommer i Stortinget eller regjering får så være. Men litt uavhengig av prosessene i Stortinget, har vi over lang tid jobbet med en felleseuropeisk løsning.

– Så du er åpen for et annet flertall?

– Først og fremst jobber jeg med en løsning i regjering, hvis det ikke går får vi se hva gjør på tirsdag, sier KrF-lederen.

– TV 2 vet at Torild Bransdal i dag har sagt til SV at hvis de ikke finner en løsning med Høyre og Venstre så er de villig til å sette seg ned med SV.

– Ja, først og fremst så er jeg opptatt av å finne en løsning. Så har jeg respekt for at dette er et krevende spørsmål for mange partier, sier Ropstad.

Skepsis i Høyre

Etter at FNs høykommissæren for flyktninger kom med en sterk anmodning om evakuering av noen av de mest sårbare barna i den overfylte flyktningeleiren har 11 EU-land på ulikt grunnlag sagt ja til å ta imot flyktninger. Det siste landet er Portugal.

Men justisminister Monica Mæland har foreløpig ikke gitt klarsignal til UNHCR om at Norge vil delta i dugnaden, tvert i mot.

– Det vi nå har fått er noen «guidelines» fra EU, som går ut på noen prinsipper for å hente flyktninger. Ett av prinsippene her er at landene ikke kan velge ut hvem de vil hente. Det er utfordrende, fordi mange partier i Norge har villet hente hjem mindreårige barn, sårbare jenter og familier. Men «guidelines» slik de foreligger fra EU nå gir ikke anledning til å gjøre dette valget, sa Mæland til TV 2 i går.

SV: Er klar døgnet rundt

Lederen for Stortingets kommunalkomite, Karin Andersen, måtte tirsdag fastslå at det ikke var enighet verken om SVs forslag eller andre om en løsning for Moria-barna da hun overlevert komiteens innstilling om Moria-saken tirsdag.

Hun er glad for signalet fra KrF og Bransdal.

– Det er jeg glad for. Dette er en viktig sak. Det tror jeg det er for KrF også. Derfor må vi nå finne en løsning i Stortinget. Det er jeg glad for at KrF åpner for samarbeidet. Jeg er klar døgnet rundt jeg nå, sier Andersen.

Hun er svært skuffet over at regjeringen ba om en utsettelse på 14 dager, forrige gang SV løftet saken opp i Stortinget. Den gang lovet regjeringen en løsning, som ennå ikke er kommet.

– Jeg opplever at det er reint lureri. De prøver å vinne tid for å tenke at det enorm folkelige engasjement der ute skulle dempe seg, men det gjør det ikke. Krisen er jo permanent og har vart i mange år, og nå må finne en løsning.

Hun tror KrF sine sjanser er størst med SV, Sp og Ap.

Bestemt på å vinne

Parlamentarisk leder Hans Henrik Grøvan varslet tirsdag at han kommer til å ha samtaler med de parlamentariske lederne i Venstre og KrF om Moria-saken.

– Hvis vi blir enige, som jeg håper og tror at vi blir, så må det legges fram et forslag i salen om denne enigheten, et såkalt løst forslag i Stortinget tirsdag. Da vet vi at det er partier i opposisjonen som har gitt uttrykk for samme synspunkter som KrF har gjort i ulike varianter, så jeg håper det skal kunne være mulig å få et flertall ut av dette til sammen, som gir en løsning som betyr at Norge kan stille fremst i rekka av nasjoner som er med og tar ansvar.

Men KrF har en plan B hvis Grøvans samtaler med Høyre ikke fører fram, for dette er en sak partiet er bestemt på å vinne, enten gjennom samarbeid i Stortinget eller gjennom press på Høyre i regjeringen.

Vil jobbe dag og natt

Ropstad avviser at det blir med markeringene for KrFs del, både når det gjelder Moria og striden om endringene i bioteknologiloven.

– Jeg har fortsatt tro på at både når det gjelder bioteknologi , så skal vi ende opp med et restriktivt lovverk, og når det gjelder Moria så tror jeg vi skal klare å hente vår andel å ta internasjonalt ansvar i den saken.

– Men hvordan kan KrF leve med å gå på tap etter tap hvis det er det som skjer?

– Jeg tror vi skal vinne og det er fortsatt en uke til avstemning, og derfor skal vi jobbe dag og natt for å få det flertallet vi trenger, sier Ropstad.

Også nestleder og KrF-statsråd Olaug Bollestad har tro på en løsning, og mener den ligger i komiteen på Stortinget.

– FN har gitt beskjed om at det er to utfordringer, det ene er langsiktig med overføring av kvoteflyktninger, det andre er at det er en situasjon i Moria nå som gjør at vi ønsker å bidra der. Og det gjør at vi jobber i komiteen for å sikre at spesielt barn, som trenger det, skal å få hjelp i Moria.

– Betyr dette at KrF kan gå sammen med de andre partiene om dette, og bryte med regjeringspartner Høyre?

– Nå er det sånn at vi først og fremst jobber for å få til en enighet, og det er den linjen vi jobber etter. som er vår linje.

– Hvis det ikke blir enighet, kan det ende med at KrF stemmer mot å hente barn fra Moria?

– Vi gjør det vi kan, og vi har ikke landet ennå, men vi jobber med å få til en enighet i komiteen.

Mæland utelukker ikke noe

Justisministeren stiller seg svært kritisk til at Norge skal hente asylsøkere på de greske øyene, men har ikke lukket døren helt.

– Utelukker du at Norge kan hente flyktninger fra Moria?

– Nei, jeg utelukker ingenting. Det er en situasjon vi også følger veldig nøye, men den er uoversiktlig og vanskelig nå, i en situasjon hvor vi har korona, vi har smittevernregler og begrensninger i det arbeidet mange nå kan gjøre.

– Hva er det som står i veien for at Norge kan hente noen flyktninger fra Moria?

– Norge trenger brede permanente løsninger, ikke engangsløsninger. Situasjonen i Moria er dramatisk, men det er den mange andre steder i verden, også, og vårt hovedanliggende er å hente kvoteflyktninger, som vi vet vil få opphold og skal bosettes i Norge, sier justisministeren.