Ber om 21 års forvaring for Philip Manshaus

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (TV 2): Statsadvokat Johan Øverberg omtaler terror- og drapstiltalte Philip Manshaus (22) som «en ytterst farlig person». Han ber om 21 års forvaring.

Samtidig ber Øverberg om en minstetid på 14 år i sin prosedyre i Asker og Bærum tingrett.

De tre sakkyndige i saken la tirsdag frem sin rapport, der de konkluderer med at Manshaus uten restriktive tiltak vil være i en høy risikogruppe for fremtidig vold.

De mener, også etter å ha hørt Manshaus forklare seg for retten, at 22-åringen var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen.

– Avviser at han vil endre seg

Forvaring benyttes i saker der en tidsbestemt fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet mot tiltalte.

Tidsrammen for en forvaringsstraff kan forlenges når den løper ut, dersom domfelte fremdeles vurderes som farlig for samfunnet.

– Ved soning av en maksstraff vil han ved utløpet av straffen være i begynnelsen av 40-årene. Vi må anta at samfunnet da er ganske likt det samfunnet vi har i dag, som tiltalte har erklært krig mot, sier Øverberg.

– Han sier selv at han fremdeles vil bruke vold hvis han får muligheten til det. Han avviser at han vil endre seg. Hensynet til samfunnvernet tilsier forvaring, sier han.

– Må ha kjent på angst

Øverberg begynner sin prosedyre med å karakterisere drapet på Manshaus' stesøster Johanne Zhingjia Ihle-Hansen (17) som «en planlagt henrettelse».

– Han viser ingen nåde. Det er en ren henrettelse av hans stesøster fra barnsben. Han avfyrte flere skudd, for som han sier selv, var han «opptatt av å få jobben gjort», sier Øverberg, som også slår fast at drapet var rasistisk motivert.

– Tiltalte har selv beskrevet Johanne som lamslått. Jeg vil anta at hun i hvert fall i et kort øyeblikk må ha kjent på en angst. Det er et meningsløst drap gjennomført etter nøye overveielse, sier han.

Videre påpeker han at Johanne var en ung jente med fremtidsplaner, og at hun ble drept uprovosert og i sitt eget hjem, der hun skal kunne føle seg trygg.

Nekter straffskyld

Manshaus selv har erkjent de faktiske handlingene han er anklaget for, men mener han handlet i nødrett for å «redde det hvite folks overlevelse».

– Det er åpenbart at denne anførselen ikke kan føre frem, sier Øverberg.

Om terrorangrepet er statsadvokaten opptatt av at Manshaus skal straffes for et fullbyrdet terrorangrep til tross for at han ikke lyktes med å ta liv i moskeen i Bærum.

– Selv om han heldigvis gjorde noen feil og det var få personer til stede, så er dette en person som var fast bestemt på å drepe så mange mennesker som mulig. Uten en rask motreaksjon kunne resultatet vært tap av tre liv til den dagen, sier aktor.

Etter aktors prosedyre er det bistandsadvokatene sin tur. Til slutt vil Manshaus' forsvarer Unni Fries holde sin prosedyre.