FLOM: Mange ble hardt rammet da elva Otta i Bismo i Sjåk gikk over sine bredder for to år siden. Nå forventes en ny storflom.
FLOM: Mange ble hardt rammet da elva Otta i Bismo i Sjåk gikk over sine bredder for to år siden. Nå forventes en ny storflom. Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix

Forbereder seg på storflom

Det er stor sannsynlighet for stor vårflom flere steder i landet, etter den mest snørike vinteren på over 60 år.

Dette opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin nye vårflomanalyse, som de publiserte onsdag ettermiddag.

NVE opplyser at flomfaren er betydelig over store deler av landet.

– Det er stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord. De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, skriver NVE i analysen.

– Uvanlig store snømengder

Mye snø i fjellet skal smelte og renne ut i elver og sjø.

Det er snømengdene som er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom.

NVE har beregnet snømengder for hele landet, basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958.

På bakgrunn av disse beregningene er dette året - på landsbasis - så langt det mest snørike året på over 60 år.

- Det er spesielt mye i Nord-Norge, men også i Trøndelag og i Sør-Norge er det uvanlig store snømengder mange steder, sier hydrolog Inger Karin Engen ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95 prosent sannsynlighet, mener NVE.

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90 prosent sannsynlighet for stor flom, mens i Sør-Norge er det 75 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna.

FULLSTOPP: Den mest snørike vinteren på 60 år fører til stor sannsynlighet for stor vårflom flere steder.
FULLSTOPP: Den mest snørike vinteren på 60 år fører til stor sannsynlighet for stor vårflom flere steder. Foto: NTB scanpix

Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet, som for eksempel i høyereliggende deler av Glomma, Trysilelva, Drammensvassdraget.

Været avgjør

Været er fremdeles kaldt, men blir det brått varmere, vil også vannføringen i vassdragene brått bli stor.

– Alle som bor i utsatte områder må forberede seg, sier skadeforebygger Therese Nielsen.

- Været de neste ukene blir avgjørende, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

- Det er særlig to ting som vil påvirke flomsituasjonen fremover nå. Det ene er hvor raskt snøen smelter, og det andre er om det kommer regn. Får vi en kombinasjon av faktorer som bidrar til snøsmelting, som høy temperatur og vind, i tillegg til regn, kan snøsmeltingen skje litt for raskt, advarer hun.

I følge NVE er det nå opp mot 95 prosent sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge.

I Trøndelag har flere vassdrag opp mot 90 prosent sannsynlighet for stor flom, og i Sør-Norge er det 75 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna.

I tillegg gjelder det samme for flere høyreliggende deler av andre vassdrag på Østlandet.

- Mindre vassdrag kan få en rask økning i vannstand ved lokalt høy temperatur og lokale nedbørsfelter. Da kan det være snakk om timer, sier skadeforebyggeren.

- Store og lange vassdrag, som Glomma og Gudbrandsdalslågen, bygger seg opp over dager eller et par uker, fordi vannet bruker tid på å renne nedover i elvesystemet.

Plikter å forebygge

Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak mot naturskader som er sannsynlige der du bor. Etter loven er alt som er forsikret mot brann også forsikret mot naturskade, men som huseier er du nødt til å ta noen grep.

- Bor du i flomutsatte områder er det flere tiltak du kan gjøre. Følg med på meldinger fra lokale myndigheter, værvarsel og nyhetene. Du kan også følge med på varsom.no. Fargekodene forteller deg hvor alvorlig flommen forventes å bli, sier Nielsen.