SLIPPER SØKSMÅL: Harald Tiedemann og Mona Haugland Hellesnes kan pustet lettet ut etter at det er klart at de ikke vil saksøkes for håndteringen av sykkel-VM i 2017 - til tross for at konkursboet konkluderer med at det er grunnlag for krav. Foto: NTB scanpix.
SLIPPER SØKSMÅL: Harald Tiedemann og Mona Haugland Hellesnes kan pustet lettet ut etter at det er klart at de ikke vil saksøkes for håndteringen av sykkel-VM i 2017 - til tross for at konkursboet konkluderer med at det er grunnlag for krav. Foto: NTB scanpix.

VM-lederne slapp søksmål: – Smått utrolig at de ikke stilles til ansvar

Jurist mener lederne av sykkel-VM i Bergen 2017 er «veldig heldige» som slipper å måtte stå personlig ansvarlig for det gigantiske underskuddet mesterskapet medførte.

Tidligere i mai, som omtalt i Bergensavisen og Bergens Tidende, kom den tredje, og i all hovedsak siste, rapporten fra konkursboet om hva som egentlig foregikk på styrerommet før, under og etter sykkel-VM i Bergen i 2017.

Mesterskapet ble som kjent en enorm økonomisk fiasko.

Rapporten er dyster lesning for Bergen 2017 AS, arrangøren av mesterskapet:

«Konkursboet anser det som klart at Bergen 2017 AS ble drevet med et urealistisk kostnads- og inntektsbudsjett, mangelfull oversikt over og kontroll med økonomien, og med uforsvarlig stor risikovillighet og optimisme.»

«Selskapets organisasjon fremstår som svakt bemannet og av den grunn ute av stand til å utføre sine oppgaver tilfredsstillende.»

«Analysen viser at det ville vært økonomisk fordelaktig å kansellere Sykkel VM i perioden februar 2017 til juli 2017.»

«(...) det er grunnlag for et krav mot styret og daglig leder.»

– Heldige som slipper unna

Den siste setningen over var nøkkelen i hele arbeidet som har blitt gjort i etterkant av sykkel-VM: finne ut om det er grunnlag for å holde personene i arrangørstaben personlig ansvarlige for at det gikk som det gikk.

Totalt har det blitt rettet økonomiske krav på i overkant av 98 millioner kroner mot Bergen 2017 AS.

Men til tross for at det altså konkluderes med at det er «grunnlag for et krav», vil ikke konkursboet ta rettslige skritt. Dette fordi de har begrenset med penger igjen til å føre en slik sak, og fordi det er en risiko for å tape i retten.

KRITISK: Jurist Robin Mackenzie-Robinson.
KRITISK: Jurist Robin Mackenzie-Robinson. Foto: Heiko Junge

– Ja, de er helt klart heldige som slipper forfølgelse. Det fremgår av rapporten at konkursboet anser det som klart at Bergen 2017 AS ble drevet med et urealistisk kostnads- og inntektsbudsjett, mangelfull økonomisk oversikt og kontroll over økonomien, samt med uforsvarlig stor risikovillighet og optimisme. Med en slik omtale skulle en tro at det var grunnlag for å holde noen ansvarlig. Når det da viser seg at konkursboet har brukt opp tilnærmet alle midlene på å få oversikt over kaoset og dermed ikke har midler igjen til å gå til sak mot styret og daglig leder, vil jeg gå langt i å si at de har vært heldige som slipper unna, sier jurist Robin Mackenzie-Robinson til TV 2.

Verken styreleder i Bergen 2017 AS, Mona Haugland Hellesnes, eller daglig leder, og tidligere president i Norges Cykleforbund (NCF), Harald Tiedemann Hansen, har svart på TV 2s henvendelser i denne saken.

Var i praksis konkurs mange måneder før mesterskapet begynte

Rapporten konkluderer med at arrangøren i praksis var konkurs allerede en gang mellom januar og juni 2017.

Mesterskapet gikk av stabelen i siste halvdelen av september 2017.

Videre står det å lese:

«Analysen viser at det ville vært økonomisk fordelaktig å kansellere sykkel-VM i perioden februar 2017 til juli 2017».

Mackenzie-Robinson håper konklusjonene i rapporten får innvirkning på den pågående saken som føres mot Tiedemann Hansen i idrettens eget rettssystem.

– Det pågår en sak for idrettens domsutvalg hvor Tiedemann Hansen er anmeldt for brudd på idrettens regelverk. Her har man avventet videre behandling av saken inntil konkursboet er ferdig med sitt arbeid. En får bare håpe at domsutvalget ser at det at et konkursbo velger å ikke gå til sak mot styret fordi kassa er tom, ikke trenger å være ensbetydende med at han ikke har brutt idrettens regelverk, sier han.

– Hvordan vurderer du konklusjonene i rapporten?

– Konklusjonen bekrefter det flere «kritikere» varslet om: at det har vært manglende økonomisk kontroll i Bergen 2017 AS fra et tidlig tidspunkt. Styret har hatt et sterkt ønske om å arrangere en folkefest, noe de også klarte, men de valgte å løpe fra regningen. Med det har de latt flere kreditorer lide store tap samt etterlatt NCF i en sårbar økonomisk situasjon. At de ansvarlige for dette ikke skal stilles til ansvar, er egentlig smått utrolig. Konklusjonen byr jo også opp til at enkeltkreditorer bør gå til sak mot styremedlemmene direkte. Her er jeg imidlertid redd mange hverken har råd eller er villig til å ta den prosessrisikoen så mange år i etterkant, mener han.