FHI: Koronaviruset mer dødelig enn antatt

Nye beregninger viser at færre enn man tidligere har antatt har vært smittet av koronaviruset. Det betyr også at dødeligheten er høyere.

Det viser nye beregninger fra Folkehelseinstituttet, melder NRK.

I deres rapport fra 15. mai anslås det at mellom 0,58 og 0,73 prosent av nordmenn har vært smittet med koronaviruset. Det utgjør mellom 32.000 og 40.000 personer og er ned fra tidligere anslag om 1 prosent smittede.

Av alle som blir smittet av viruset, medregnet de som ikke fanges opp av testing, regner instituttet med at 0,7 prosent dør, opp fra det tidligere anslaget på 0,3 prosent.

I Spania har helsemyndighetene testet nærmere 70.000 mennesker for antistoffer for å finne ut av hvor mange som har vært smittet av koronaviruset. Funnene tyder på at 5 prosent av befolkningen i det hardt rammede landet med mer enn 27.000 døde har vært smittet. Det gir en dødelighet på omkring 1,1 prosent.

En test av antistoffer blant 480 innbyggere i Oslo tydet på at under 2 prosent hadde vært smittet av viruset. De nye beregningene indikerer altså at antallet smittede er atskillig lavere.

– Indikasjonene tyder på at mørketallene har vært mindre enn vi trodde, sier professor Birgitte Freisleben de Blasio i FHI til NRK.