VIL UNNGÅ SKADER: I august 2019 førte store nedbørsmengder til flom og oversvømmelse i Brumunddal. Regjeringen kommer nå med en ekstrabevilgning til flomsikring. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
VIL UNNGÅ SKADER: I august 2019 førte store nedbørsmengder til flom og oversvømmelse i Brumunddal. Regjeringen kommer nå med en ekstrabevilgning til flomsikring. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

100 millioner til flomsikring

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner ekstra til flomsikring i områder som står i fare for å bli rammet denne våren.

– Vi har satt av inntil 100 millioner kroner som kommunene kan få tilgang på for å utføre akutte flomverntiltak. Vi vet at der er stor fare for flom og nå setter vi kommunene i stand til å forberede seg for storflom med betydelig skadepotensiale de neste ukene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til TV 2.

SKADEBEGRENSNING: Statsrådene Tina Bru og Nikolai Astrup åpner pengesekken. Foto: Mina Rise/TV 2
SKADEBEGRENSNING: Statsrådene Tina Bru og Nikolai Astrup åpner pengesekken. Foto: Mina Rise/TV 2

Store mengder snø i fjellet og en kald vår gjør at det er stor fare for flom denne våren.

Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95 prosent sannsynlighet. Det skriver NVE i vårflomanalysen som ble publisert torsdag ettermiddag.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå, som kan medføre alvorlige skader.

Akutte tiltak

– Rapporten fra NVE som viser at det er veldig stor sannsynlighet for at vi kan få en svær flom både i Sør- og Nord-Norge i vår. Særlig i nord er det stor sannsynlighet. Nå stiller vi opp med litt ekstra penger for kanskje å få på plass akutte tiltak som kan begrense skade, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Det er snart tid for flom. Kommer ikke pengene litt for sent?

– Regjeringen har i alle år satt av mye penger til flom, skred og sikringstiltak. Bare i år har vi bevilget nesten 600 millioner til det formålet. Dette er ekstrapenger i en akutt situasjon fordi vi vet at situasjonen akkurat nå er slik at det er veldig stor sjanse for en stor flom som kan gi mye skade, sier Bru.

Sen vår

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90 prosent sannsynlighet for flom, og i Sør-Norge er det 75 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna. Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet, ifølge NVEs rapport.

Hydrolog Bjørn Sønju-Moltzau sa til TV 2 torsdag at situasjonen er spesiell fordi vinteren har vart så lenge.

– Normalt sett i Norge starter vårflommen i uke 17. Nå er vi i uke 20 og det er snart 17. mai, så vi er forsinket med tanke på den normale vårflom-starten. Vinteren slipper ikke helt taket og det er meldt snø i fjellet nå til helgen også, men neste uke kan det bli en endring, sa Sønju-Moltzau.

Føre var

Nikolai Astrup påpeker at det er mye billigere å forberede seg enn å betale for skadene i etterkant.

– Derfor er det viktig at kommunene kommer tidlig i gang med flomvernberedskapen. Midlene kan gå til å bygge flomvoller, til å gjøre masseuttak, andre akutte tiltak som gjør det mulig å begrense skadene for folk, hus og bedrifter som ligger utsatt til.

– Vi vet at mange kommuner nå står i en krevende situasjon på grunn av koronaen. Derfor er det viktig at vi stiller opp med ekstra penger slik at kommunene kan ta de kostnadene det medfører å forberede seg på storflom, legger Astrup til.