SKUFFET: Frp mener regjeringen burde bidra til flertall for å dempe konfliktene i ulvepolitikken.
SKUFFET: Frp mener regjeringen burde bidra til flertall for å dempe konfliktene i ulvepolitikken. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Frp blir ikke enige med regjeringen om ulv – går til Sp og Ap

Regjeringen klarer ikke å bli enig med Fremskrittspartiet om en uavhengig rovdyrklagenemnd og andre endringer i naturmangfoldloven.

– Regjeringspartiene har sagt det ikke er grunnlag for å finne en helhetlig løsning med oss. Derfor tar jeg kontakt med både Sp og Ap for å prøve å finne flertall for en tydelig retning for ulvepolitikken, sier Frps miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

Han sier det var nære på å bli enighet med både regjeringspartiene og Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Jeg syns det er skuffende at regjeringspartiene velger vekk å aktivt bidra til et flertall, når det er åpenbart at det er det som må til for å dempe konfliktene i ulvepolitikken, sier Dale.

Færre regioner og bestandsmål

Han sier både forslaget om uavhengig rovviltklagenemnd og færre rovdyrregioner ble vanskelige. Frp ønsket også å fastsette bestandsmålet som et tak.

Ap har fremmet et lignende forslag om lovendringer som skal klargjøre at bestandsmålet skal forstås som et maksimumsmål, det vil si at det skal bli lavere terskel for å felle ulv når det er tilstrekkelig antall nye ulvekull i året. Sp støtter dette.

– Regjeringen strakte seg langt for å finne sammen med Frp, men dessverre er den politiske avstanden for stor på enkelte av punktene til at vi klarer å bli enige om en helhetlig pakke. Vi kommer likevel til å søke felles løsninger om enkeltvedtak som søker å dempe konfliktene på rovdyrfeltet når vi behandler saken i Stortinget, sier Høyres Lene Westgaard-Halle.

Senterpartiet er klar

Senterpartiet er klar for å danne flertall sammen med Frp og Ap.

– Nå ser det ut som det endelig blir reelle endringer i rovdyrpolitikken, sier Sandra Borch, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Både forslaget om uavhengig klagenemnd og færre og større rovviltregioner har møtt motbør fra bondeorganisasjonene og mange kommuner.

Kritikerne mener at det blir mindre lokal innflytelse over forvaltningen, dersom rovviltregionene blir større.

Ulveforkjempere er imidlertid positive til forslagene om en uavhengig klagenemnd og større rovviltregioner.