FHI-direktøren: – Vi har tiltak som gjør at vi kan unngå nye store smittetopper

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg mener at smittetiltakene som er innført kan gjøre at vi slipper en ny stor smittetopp, men er tydelig på at vi må forberede oss på å leve med viruset i lang tid.

Stoltenberg sier til TV 2 at det er for tidlig å konkludere med hvor lenge vi skal leve med koronatiltak i hverdagen, men mener det trolig er snakk om minst ett og et halvt år frem i tid.

– Det jeg kan si, er at det i hvert fall vil vare ett og et halvt år, hvis det ikke skjer noen veldig overraskende endringer i selve viruset som gjør at det blir snillere. Men det kan også vare mye lengre, sier folkehelsedirektøren.

– Er vi ferdig med Norges største smittetopp, eller er den fortsatt foran oss?

– Det vet vi ikke, fordi den smittetoppen vi har hatt bak oss, ble heldigvis ikke så stor som vi fryktet. Nå mener vi at vi har tiltak som gjør at vi kan unngå nye store smittetopper.

Stoltenberg mener det er vanskelig å si hvordan tiden fremover vil bli, men er tydelig på at vi trolig kan forvente oss en noe mer normal hverdag enn de to siste månedene.

– Vi vil hele tiden jobbe for å få til gjenåpninger, for å drive samfunnet mest mulig normalt og for å leve mest mulig normale og frie liv. Samtidig som vi da vil utvikle og finslipe de nye tiltakene.

– Har hatt flaks

Folkehelsedirektøren synes det er for tidlig å felle en dom over myndighetenes koronahåndtering.

– Man er aldri godt nok forberedt på en sånn situasjon. Samtidig tenker jeg at vi har vært bedre forberedt enn veldig mange andre, og vi har fått til mye som andre sliter med, sier hun.

– Men vi har også hatt flaks, det har sannsynligvis ikke vært så mange som kom til Norge med smitte på et tidspunkt da ingen var klar over at smitten spredte seg også i europeiske land.

– Hvilke erfaringer sitter du og FHI igjen med etter disse to månedene?

– Vi sitter igjen med at det er mulig å få til mye raskt. Og at selv om ting går veldig fort, så er det ikke nødvendigvis en ulempe for kvaliteten, fordi vi er så fokuserte på oppgaven. Og den mobiliseringen som er ute i befolkningen, er nok det som gjør aller størst inntrykk på meg.

Avviser konflikt

Stoltenberg og Folkhelseinstituttet anbefalte aldri å stenge skoler og barnehager, og påpeker i sin siste risikovurdering at dette antagelig har hatt liten effekt for å hindre smittespredning.

De faglige uenigheter mellom insituttet og regjeringen har flere ganger blitt omtalt i mediene. Selv mener Stoltenberg at konfliktfokuset er overdrevet.

– Etter min mening vil det være veldig rart, det ville faktisk være et uhyggelig signal, hvis det ikke var faglige diskusjoner og dialog om disse tingene.

Hun beskriver samarbeidet med regjeringen som godt.

– Dialogen er veldig god, og nå er vi helt enige om strategien, og vi er i all hovedsak også enig om pakken av tiltak. Det kan være meningsutvekslinger, men det går stort sett på detaljer.