PSYKISK HELSE: 19 prosent av alle anropene som Kirkens SOS fikk mellom 12. mars og 10. mai, handlet om selvmord. Det er en dobling fra gjennomsnittet i fjor. Illustrasjonsfoto: Sara Meek / NTB scanpix
PSYKISK HELSE: 19 prosent av alle anropene som Kirkens SOS fikk mellom 12. mars og 10. mai, handlet om selvmord. Det er en dobling fra gjennomsnittet i fjor. Illustrasjonsfoto: Sara Meek / NTB scanpix

Kraftig økning i selvmord-samtaler: – Veldig alvorlig

Kirkens SOS og Mental Helse ringes ned, og langt flere enn før snakker om å ta sitt eget liv.

De siste to månedene har Kirkens SOS på det meste mottatt 900 anrop per dag. Det er 300 anrop flere enn det vanligvis er.

19 prosent av anropene som har blitt besvart, har handlet om selvmord.

Det er dobbelt så mange som det vanligvis er.

– Det er veldig alvorlig, og det viser også hvordan denne situasjonen preger folk, sier fagansvarlig Lene Hopland Bergset i Kirkens SOS til TV 2.

Lengre samtaler enn vanlig

Hopland Bergset sier andelen samtaler hvor selvmord har vært tema har holdt seg stabilt i mange år, på 9-10 prosent.

– Av de igjen har mellom 1,2-1,5 prosent blitt vurdert som akutte. Også her ser vi en fordobling nå, sier hun.

Fra koronatiltakene ble innført 12. mars til 10. mai har Kirkens SOS fått inn over 43.000 anrop.

FAGLEDER: Lene Hopland Bergset i Kirkens SOS. Foto: Thomas Xavier Floyd / Kirkens SOS
FAGLEDER: Lene Hopland Bergset i Kirkens SOS. Foto: Thomas Xavier Floyd / Kirkens SOS

Per døgn har organisasjonen mottatt 600-900 anrop, vanligvis er det snakk om 500-600.

Samtalene har også lengre varighet som en konsekvens av at alvorlighetsgraden er høyere.

Hopland Bergset sier samtaletemaene i starten dreide seg mer om en umiddelbar frykt. Nå er bekymringene mer langsiktige.

– Folk snakket mer om koronarelaterte bekymringer i starten. Det har det blitt litt mindre av nå. Nå snakker folk mer om bekymringer knyttet til at de har mistet jobben, er bekymret for økonomien, er ensomme og isolerte og synes det er vanskelig med usikkerhet og hvor lenge dette kommer til å vare, sier hun.

– Bekymringsfullt

Også i Mental Helse er pågangen enorm.

I mars og april i år fikk de 85 prosent flere henvendelser sammenlignet med samme periode i fjor.

I liket med Kirkens SOS er det å ta sitt eget liv noe som blir tatt opp langt oftere sammenlignet med i fjor.

– Det er bekymringsfullt at det er så mange som har det sånn, at de går med slike tanker. Livet var nok vanskelig for veldig mange før koronatiltakene ble satt inn, og situasjonen gjør det ikke noe bedre, sier daglig leder Aslaug Timland Dale i Mental Helse Hjelpetelefon til TV 2.

På skrivetjenesten sidetmedord.no er det for mars og april en 85 prosent økning i antall samtaler hvor selvmord er tema, sammenlignet med i fjor.

På chattetjenesten til Mental Helse har selvmord blitt nevnt i 41 prosent av samtalene i mars og april. Det er en økning på 600 prosent fra samme tid i fjor, men chattetilbudet i år er utvidet, så tallene er ikke helt sammenlignbare, opplyser Mental Helse.

På telefon har det vært en økning på 90 prosent i hvor mange samtaler selvmord var tema under påsken i år, sammenlignet med påsken i fjor.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Helsenorge.no

Sidetmedord.no

Konsekvensene av korona

Timland Dale sier at etter at koronatiltakene ble innført i Norge i mars, handlet mange av henvendelsene om bekymringer rundt sykdom. Nå er det kosekvensene av tiltakene det handler mest om.

– En god del av våre innringere satte seg selv i selvpålagt karantene, og var bekymret for om de fikk tak i mat, medisiner og om hjemmetjenesten håndterte smittetiltakene godt nok. Folk som hadde helseangst fra før, fikk det ikke lettere da koronaviruset kom, sier hun til TV 2 og fortsetter:

– Nå handler samtalene om bekymringer rundt permitteringer og økonomi. Det er ingen tidsperspektiv på tiltakene, og for noen er dette ekstra vanskelig å håndtere.

Daglig leder Aslaug Timland Dale forteller om folk som har problemer med å betale regninger, om barnefamilier hvor foreldrene er permitterte og går oppå hverandre med hjemmeskole i tillegg, og om folk som ikke har noen å snakke med.

– Det er nok mange som kommer i livssituasjoner og livskriser som resultat av koronatiltakene som er innført. Det er ikke til å legge under en stol at dette er tøft for veldig mange. Det kan være lys i den andre enden, men det lyset er vanskelig å se fordi man ikke vet hvor lenge dette varer, sier hun.