IKKE FORNØYD: Silje Hjemdal (t.v.) er ikke fornøyd med svaret til Kjell Ingolf Ropstad (t.h.). Hun mener vi må finne en løsning for å hjelpe Jens Christian Nørve (midten) og andre surrogatforeldre som er koronafast i USA.
IKKE FORNØYD: Silje Hjemdal (t.v.) er ikke fornøyd med svaret til Kjell Ingolf Ropstad (t.h.). Hun mener vi må finne en løsning for å hjelpe Jens Christian Nørve (midten) og andre surrogatforeldre som er koronafast i USA. Foto: Berit Roald, Marit Hommedal og Lise Åserud/NTB scanpix

Jens Christian Nørve sitter fast i USA – nå engasjerer politikerne seg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Silje Hjemdal (Frp) mener det haster med å få en avklaring på hvordan surrogatforeldrene som er koronafast i USA skal komme seg hjem.

Da Silje Hjemdal (Frp) så God kveld Norges reportasje om «Åsted Norge»-programleder Jens Christian Nørve, som er koronafast i USA med sin nyfødte datter på grunn av stengte passkontor, traff det henne rett i hjertet.

– Det å få barn er kanskje et av livets største gaver og gleder. Og at de hastet avgårde for å rekke fødselen og så blir sittende igjen i USA, kan ikke være kjekt, sier Hjemdal til God kveld Norge.

Skriftlig spørsmål til statsråd

Hjemdal er fraksjonsleder for familie- og kulturkomiteen for Frp, men også barnas stortingsrepresentant. Hun sier at flere har vært isolert i utlandet og at dette er en spesiell situasjon.

BARNAS STORTINGSREPRESENTANT: Silje Hjemdal (Frp).
BARNAS STORTINGSREPRESENTANT: Silje Hjemdal (Frp).

– Her må vi prøve å hjelpe på en eller annen måte, forklarer hun.

Derfor sendte Hjemdal et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i håp om at han vil ta saken videre for å finne en måte å få surrogatfamiliene i USA hjem.

Spørsmålet hun stiller statsråden er om han vil ta initiativ til fleksible unntaksløsninger for foreldre og barn som befinner seg i USA og som ikke kommer seg hjem på grunn av stengte passkontor.

– Vi må gjøre alt i vår makt for å finne en løsning slik at de kan komme hjem til familieetablering. Hvis ikke kan vi risikere at de blir sittende ganske lenge i utlandet, forklarer hun.

Hjemdal mener man må lete med lykt og lupe for å se etter andre muligheter - unntaksmuligheter.

– Det haster med å få en avklaring, og man klarer å finne en løsning hvis man vil, sa en optimistisk Hjemdal rett etter hun hadde sendt inn spørsmålet til statsråd Ropstad.

Ingen særregel for surrogati

Nå har barne- og familieminister Ropstad svart på spørsmålet til Hjemdal, og han starter slik:

– Koronautbruddet påvirker nå mennesker i hele verden, sier statsråden.

Videre forteller han at ansvaret i sakskomplekset som Hjemdal viser til er delt mellom flere departementer med ulikt ansvar. Se faktaboks for de ulike ansvarsområdene

Ansvarsområder

  • Barne- og familiedepartementet: har ansvar for etablering og overføring av morskap og farskap, foreldreansvar og eventuelt adopsjon.
  • Kunnskapsdepartementet: har ansvar for statsborgerskap.
  • Finansdepartementet: har ansvar for folkeregistreringen.
  • Justis- og beredskapsdepartementet: har ansvar passloven og utlendigsloven.
  • Utenriksdepartementet: yter konsulær bistand til norske borgere som befinner seg i utlandet.

Ved surrogati kan flere staters rettssystemer og regelverk virke inn, og det gjør saken mer komplisert, mener statsråden.

– Ettersom surrogati ikke er tillatt i Norge er det ingen særregel for surrogati, skriver Ropstad.

KOMPLISERT SAK: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er flere faktorer som spiller inn som gjør saken vanskelig å løse.
KOMPLISERT SAK: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er flere faktorer som spiller inn som gjør saken vanskelig å løse. Foto: Ryan Kelly

Han forklarer at norsk pass, også nødpass, bare kan utstedes til norske statsborgere og viser blant annet til § 7 i Statsborgerloven. Der står det at det stilles krav til DNA-analyse som må skje på en utenriksstasjon slik at analysen kan gjennomføres ved Oslo Universitetssykehus.

På grunn av smittevern-tiltak varierer publikumsmottaket mellom utenriksstasjonene, og det kan ta lenger behandlingstid.

– Men det søkes om å legge til rette for at norske borgere i utlandet kan få publikumstjenester der dette er mulig, skriver Ropstad.

God kveld Norge har vært i kontakt med Jens Christian Nørve som ikke ønsker gå inn en debatt med Ropstad på nåværende tidspunkt.

Ikke fornøyd med svaret

Hjemdal skulle gjerne ønsket at svaret fra statsråden skulle være mer positivt, og at han hadde vist forståelse for situasjonen familiene står i.

– Det var et skuffende svar. Jeg skjønner at man skal forholde seg til norsk lov, det er jeg enig i, men der det er mulig bør man anstrenge seg litt til å hjelpe familiene til å komme hjem, sier Hjemdal.

Barnas stortingsrepresentant sier hun ikke har gitt opp saken og skal kna litt på hvordan hun skal jobbe med saken videre.

Hun forklarer at hun håper det skriftlige svaret fører til at flere departementer blir oppmerksom på problemstillingen og gir situasjonen medieoppmerksomhet.

– Nå er de klar over problemstillingen og vet at folk sitter i utlandet utålmodig og ønsker en avklaring eller hjelp, sier Hjemdal.

Hun håper det finnes en løsning som er grei og rask for de nyetablerte familiene som ønsker å komme seg trygt hjem.

– Mitt håp er at det ikke skal ta mange måneder, og at de slipper å sitte der i fire måneder før de kan komme hjem.

Norsk pass til norske statsborgere

Noen departement er allerede bevisst om situasjonen Hjemdal snakker om.

Kommunikasjonsrådgiver ved Utenriksdepartementet, Siri R. Svendsen, skriver i en mail til God kveld Norge at pandemien har skapt en uforutsett situasjon for mange norske borgere i utlandet.

– Norsk pass kan bare utstedes til norske statsborgere, sier Svendsen.

Hun forklarer videre at for barn som er født i utlandet skjer det en vurdering av om vilkår for norsk statsborgerskap er oppfylt i forbindelse med søknad og pass.

– Søknad om pass krever personlig fremmøte ved en utenriksstasjon, sier Svendsen.

God kveld Norge har kontaktet barne- og familieminister Ropstad som viser til det skriftlige svaret og ønsker ikke kommentere utover det.