MYE Å SPARE: Pass på at du ikke blir avspist med et mindre rentekutt enn det banken har kommunisert. Foto: Kasper Frøjd / TV 2
MYE Å SPARE: Pass på at du ikke blir avspist med et mindre rentekutt enn det banken har kommunisert. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

Så lav rente bør du forlange av banken

Bankene er i ferd med å sette ned boliglånsrentene etter Norges Banks historiske kutt i styringsrenten forrige uke. Sørg for at du ikke betaler for mye.

De fleste bankene har varslet et kutt i boliglånsrenten på inntil 0,4 prosentpoeng etter at styringsrenten 8. mai ble satt til 0.

Mange lånekunder vil bli varslet om den nye renten i slutten av mai, men noen banker har allerede annonsert hva den nye renten blir.

Danske Bank tilbyr nå boliglånsrente fra 1,30 prosent. Tilbudet gjelder for produktet Boliglån Ung for de som er medlem av Akademikerne.

– Det er så vidt jeg vet det beste tilbudet akkurat nå. De ulike bankene driver og setter ned rentene nå, så vi får en bedre oversikt i løpet av noen dager, sier Sindre Noss i Renteradar.no.

Renteradar.no er en tjeneste som sammenligner boliglånsrenter.

Krever ikke medlemskap

Noss trekker også fram Bulder Bank som en aktør med gode betingelser akkurat nå.

– Der trenger man ikke medlemskap i en organisasjon, og de gjør ikke forskjell på unge og gamle kunder. Bulder Bank tilbyr gunstig rente særlig for de med lav belåningsgrad. 1,44 prosent er beste rente for de med belåningsgrad under 50 prosent. De har også et veldig godt tilbud for de som ligger rett over det, sier Noss.

Bulder Bank er en tjeneste fra Sparebanken Vest. Også Nybygger.no, som er et underbruk av Sparebanken Øst, kommer godt ut når man sammenligner boliglånsrenter.

Slike digitale banker kan være et alternativ for de som synes det er greit med selvbetjening og ikke har behov for å gå i en bankfilial.

Bør passe på

Boliglånskunder bør følge med når de får beskjed om den nye renten. Det kan være store penger å spare på å forhandle med banken eller bytte bank hvis man ikke er fornøyd med betingelsene.

– Man kan helt klart pushe banken sin om renten ligger over 1,8 prosent etter siste rentekutt, sier Sindre Noss.

Elisabeth Realfsen, fagansvarlig for Finansportalen, viser til rapporten Pengepolitisk oppdatering fra Norges Bank. I rapporten anslås en boliglånsrente nær 1,75 prosent i årene fremover.

– Hva bør man som boliglånskunde gjøre om man ikke er fornøyd med renten?

– Forbrukere som opplever at Norges Banks rentereduksjoner ikke får effekt på renteutgiftene, bør i første omgang kontakte banken sin og spørre hvorfor. På Finansportalen.no kan du sjekke rentene som bankene tilbyr nye kunder, svarer Realfsen.

Forskjellsbehandling

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne ber folk være spesielt oppmerksomme på at de får det rentekuttet de er forespeilet.

– Mange banker har kommunisert en rentereduksjon på inntil X antall prosentpoeng. Det forteller at bankene forskjellsbehandler kundene sine, og vi oppfordrer alle boliglånsklunder til å sjekke hva slags reduksjon de faktisk får, sier Meyer til TV 2.

GOD TIMESBETALING: Det kan fort lønne seg å sette av tid til å bytte bank, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne. Foto: Moment Studio/Huseierne
GOD TIMESBETALING: Det kan fort lønne seg å sette av tid til å bytte bank, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne. Foto: Moment Studio/Huseierne

– Hvis du får et lavere rentekutt enn det banken har skapt inntrykk av, oppfordrer vi folk til å ta en telefon eller skrive en e-post til banken sin og uttrykke forundring over at man ikke er fullt ut omfattet av rentereduksjonen som banken annonserer, fortsetter han.

Meyer oppfordrer boliglånskunder til å bruke sin forbrukermakt i langt større grad. Renten på et boliglån av normal størrelse bør ligge «nærmere 1,5 enn 2 blank» etter rentekuttet, mener han.

Å skifte bank er slett ingen omfattende jobb og kan hjelpe godt på om privatøkonomien er presset på grunn av koronakrisen.

– Jeg skiftet selv bank ganske nylig. Det holder å sette av en og en halv time en ettermiddag. Det er veldig god timesbetaling, sier Meyer.

  • Renteradar.no har samarbeidsavtaler med Sbanken og Bulder Bank.