SAMMEN: Siv Jensen fyrer mot sin tidligere regjeringssjef, Erna Solberg. Her sammen i onsdagens muntlige spørretime.
SAMMEN: Siv Jensen fyrer mot sin tidligere regjeringssjef, Erna Solberg. Her sammen i onsdagens muntlige spørretime. Foto: Vidar Ruud

Frp-Jensen:

– Blir mer og mer urolig for Høyre

Frp-leder Siv Jensen mener Høyre sklir mot en liberalisering i innvandringspolitikken. Hun ber Høyre om en avklaring i Moria-saken, og sier Frp krever kutt i antallet kvoteflyktninger.

– Jeg opplever at Høyre vingler i innvandringspolitikken. Monica Mæland forsøkte å være tøff og tydelig da hun ble justisminister, men i går så vi utenriksministeren i fri utfoldelse i stortingssalen, sier Siv Jensen til TV 2.

Hun viser til sammenstøtet mellom Frps Christian Tybring-Gjedde og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Tybring-Gjedde stilte spørsmål ved om Eriksen Søreide var stolt av å ta imot 3.000 kvoteflyktninger, og om:

«Statsråden i sitt eget nabolag og omgangsvennene hun har, omgås disse flyktningene til daglig og opplever utfordringene blant folk flest, eller om det er i festtaler her i Stortinget og andre steder hvor man ønsker å være inkluderende og kanskje få noen internasjonale stillinger ute som nordmenn bekler med glede over hele verden.»

Utenriksministeren mente Tybring-Gjedde utelukkende hadde fokus på problemene.

– Jeg har mange med minoritetsbakgrunn på den skolen som er rett over gata der jeg bor, og det går faktisk helt fint. Men det kan faktisk være at fordi jeg har en litt annen innstilling til mennesker som kommer fra et annet sted enn det representanten legger for dagen. Det fokuset Tybring-Gjedde har er problemfokus, sa utenriksministeren.

Da forlot Tybring-Gjedde talerstolen i sinne, og anklaget Eriksen Søreide for belastende beskyldninger.

Se video av opptrinnet her:

Tviler på Høyre

Siv Jensen har følgende å si om situasjonen som utspilte seg:

– Utenriksministeren skjønnmalte konsekvensene av innvandring. Det fremstår uklart hva Høyre egentlig mener om innvandringspolitikken, sier Siv Jensen.

– Eriksen Søreide svarte vel bare på hvordan hun opplevde situasjonen i sitt nærmiljø, fordi Tybring-Gjedde utfordret henne på dette?

– En ting er at hun har hyggelige opplevelser, men hun ga uttrykk for at det ikke var noen store problemer knyttet til innvandring, og det er jeg uenig i. Nå er vi ikke i en tid hvor vi skal ta imot flere kvoteflyktninger, sier Frp-lederen.

I 2021 har regjeringen sagt de skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger. Det vedtok regjeringen da Siv Jensen var finansministeren.

Moria-saken

For en uke siden ba justisminister Monica Mæland om to ukers frist for å komme til Stortinget med en løsning for sårbare barn i flyktningleiren Moria i Hellas.

– Vi er opptatt av å få en god løsning. KrF forventer at det kommer en løsning fra regjeringen, sa Torhild Bransdal, stortingsrepresentant fra KrF.

Siv Jensen mener det er grunn til å frykte at Høyre gir etter.

– Foreløpig håper jeg dette ikke innebærer et taktskifte fra Høyre, men de vingler. Jeg blir bare mer og mer urolig for Høyre. De har bedt om en 14 dagers utsettelse på et representantforslag fra opposisjonen. Det har jeg aldri opplevd i min tid i regjering, og at de ønsker en utsettelse er det grunn til å være bekymret for.

Mandag skrev VG at Siv Jensen stiller ultimatum på å kutte i antallet kvoteflyktninger i statsbudsjettet for 2021.

– Vi vil kutte i antallet. Venstre og KrF ønsker flere kvoteflyktninger, så da får vi se hvor Høyre egentlig står, sier Frp-lederen til TV 2.

Erna Solberg sier til TV 2 at det ikke er Høyres ønske å ta imot 3.000, men et kompromiss fra forhandlingene på Granavolden.

Eriksen Søreide har gitt disse tre uttalelsene til TV 2:

– Christian Tybring-Gjedde kom med karakteristikker av både Høyres politikk, flyktninger og meg. Da må han tåle å bli motsagt, bli møtt med fakta og argumenter, og ikke storme ned fra talerstolen og ut av salen når han får svar han ikke liker. Han gjorde også noe så oppsiktsvekkende som å be meg la være å svare innlegget hans. Jeg er overrasket over at han kritiserer et saklig svar. Jeg verken stemplet Tybring-Gjedde eller karakteriserte hans politikk, skriver utenriksministeren.

– Tybring-Gjedde spurte om jeg opplevde problemer med innvandrere i mitt nabolag, og jeg svarte at jeg trives godt i nærmiljøet i min bydel, Gamle Oslo, som er en av bydelene som har høy andel innbyggere med minoritetsbakgrunn. Jeg sa også at jeg ikke underkjenner at det finnes utfordringer, men at jeg ikke deler Tybring-Gjeddes innfallsvinkel til personer med en annen bakgrunn, i og med at han i sine innlegg utelukkende hadde fokus på problemene.

– Jeg konstaterte også det faktum at vi er blant landene som tar imot størst andel kvoteflyktninger per innbygger, og at det er noe Frp stilte seg bak i regjering i de seks årene de var en del av den.

– Vi skal forhandle om budsjettet i høst. Foreløpig er vi opptatt av å forhandle om revidert nasjonalbudsjett. Vi har en enighet fra Granavolden hvor 3.000 kvoteflyktninger ble lagt inn som en planke i statsbudsjettet. Det er heller ikke et tall Høyre i utgangspunktet står for. Høyre ville egentlig ha et lavere antall, men vi har gjort kompromisser når vi skulle utvide regjeringen, sier Solberg.

Signalet fra statsministeren er at asylpolitikken ligger fast, og at den ikke har forandret seg etter Frp gikk ut.

– Nære rasismeanklager

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er også kritisk til det han mener er et Høyre som sklir.

Han ønsker også å gi full støtte til Tybring-Gjedde.

– Det er helt uakseptabelt at utenriksministeren opptrådte slik hun gjorde, og gjorde seg til doms over andres menneskesyn. De problemene han tok opp er helt reelle, men utenriksministeren forsøkte å redusere diskusjonen til hans menneskesyn. Det er nære rasismeanklager og hun har store fordommer.