Menn er innblandet i flere ulykker enn kvinner på norske veier. De er også mest skeptisk til overvåking av kjørestilen sin.
Menn er innblandet i flere ulykker enn kvinner på norske veier. De er også mest skeptisk til overvåking av kjørestilen sin.

Menn vil ikke bli overvåket når de kjører bil

Det hjelper ikke at de kan spare penger.

Såkalt smart bilforsikring er en av trendene innen forsikringsbransjen nå. Ved å måle kjøreadferd kan selskapene premiere de som kjører defensivt og med mest flyt, samtidig som de mener dette generelt vil påvirke kjøreadferden i positiv retning.

Resultatet er at tusenvis av norske bilister hver dag konkurrerer med seg selv om å kjøre så trygt og miljøvennlig som mulig. Belønningen deres: Lavere forsikringspremie.

Men ikke alle er klare for dette.

42 prosent er negative

Norstat har på vegne av Codan Forsikring spurt et representativt utvalg av nordmenn om de mener det er greit at kjøreatferden deres overvåkes hvis det gir dem billigere forsikring.

46 prosent av kvinnene og 43 prosent av mennene er positive til det. Den andre enden av skalaen viser at mens 31 prosent av kvinnene er negative, er hele 42 prosent av mennene negative til overvåking av kjøreatferden deres.

Målet med en eventuell overvåkning av kjøreatferd vil være at å det skal få bilførere til å ta mindre risiko i trafikken, og dermed forebygge ulykker. Historisk sett er menn involvert i flere ulykker enn kvinner.

Dette ga sjåføren en kjemperegning

42 prosent av mannlige sjåfører er skeptisk til overvåking av kjørestilen sin, det er betydelig mer enn samme tall for kvinner.
42 prosent av mannlige sjåfører er skeptisk til overvåking av kjørestilen sin, det er betydelig mer enn samme tall for kvinner.

602 ulykker med alvorlige skader

– Vi vet at menn er innblandet i flere ulykker enn kvinner, blant annet som følge av at mange menn tar større risiko i trafikken enn kvinner, sier Andrea Lervik Lystad, skadesjef motor i Codan Forsikring.

I 2018 ble det ifølge Statistisk sentralbyrå rapportert om 602 trafikkulykker der personer ble hardt skadet. Årsaken til ulykkene varierer. I ulykker der bilføreren har vært grovt uaktsom, kan deler eller hele forsikringserstatningen falle bort.

Politiet hadde kontroll – inne i tunell

Bilene får stadig mer sikkerhetsutstyr. Dette i kombinasjon med bevisst kjørestil, gir potensiale til å få ned antall ulykker betraktelig.
Bilene får stadig mer sikkerhetsutstyr. Dette i kombinasjon med bevisst kjørestil, gir potensiale til å få ned antall ulykker betraktelig.

Eldre er mer positive

– Teknologi som overvåker kjøreatferd kan bidra til å forebygge skader. Færre trafikkulykker og skader kan videre bidra til billigere forsikring, ved at det blir færre forsikringsutbetalinger etter ulykker. Men viktigst av alt er at det kan bidra til å redde liv, sier Lervik Lystad, i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at personer over 60 år er mest positive til overvåkning av kjøreatferd for å få billigere forsikring. 54 prosent i denne aldersgruppen er positiv til det, mens det blant personer i 20-, 30-, 40- og 50-årene er rundt 40 prosent som er positive til slik overvåkning.

Mest negative er personer i 30-årene, der 45 prosent er uenig i at det er greit at kjøreatferden overvåkes hvis de får billigere forsikring.

LES MER: Noen telefoner kan spare deg for flere tusenlapper

Se video: Denne skademeldingen blir ikke lett å fylle ut...