STOR BELASTNING: Landets sykehus får midler for å dekke ekstrakostnader i forbindelse med koronapandemien. Bildet viser helsepersonell i smittevernutstyr ved Bærum sykehus.
Foto: Vestre Viken HF / NTB scanpix
STOR BELASTNING: Landets sykehus får midler for å dekke ekstrakostnader i forbindelse med koronapandemien. Bildet viser helsepersonell i smittevernutstyr ved Bærum sykehus. Foto: Vestre Viken HF / NTB scanpix

6 milliarder mer til sykehusene

I det reviderte budsjettet for 2020 vil regjeringen gi 6 milliarder mer til sykehusene.

5,5 milliarder skal dekke sykehusenes ekstrakostnader i forbindelse med covid-19-pandemien, og gi sykehusene mulighet til å gjenoppta normal pasientbehandling.

Dessuten foreslår regjeringen en midlertidig reduksjon i arbeidsgiveravgiften, som vil gi en besparelse på om lag 500 millioner kroner for de regionale helseforetakene.

For Helse-Sør-Øst, det største av helseforetakene, vil dette bety et økt handlingsrom på nærmere tre milliarder kroner dette året.

Ikke bare korona

Sykehusene er budsjettvinnerne i revidert nasjonalbudsjett, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte nyheten tirsdag formiddag.

Det er viktig å sørge for at man både har en god beredskap mot covid-19 og samtidig har mulighet til å behandle folk for andre sykdommer, sier Solberg.

– Målet er å få den balansen som gjør at vi klarer å opprettholde begge deler på en gang. Der er vi nå, og derfor må vi i revidert nasjonalbudsjett bevilge ganske mye penger slik at helsesektoren kan gjøre begge deler, uttaler statsministeren.

Takket helsearbeiderne

Statsministeren takket samtidig de som jobber i helsesektoren og sa at de har gjort en kjempeinnsats.

– Vi krysser fingrene for at vi alle oppfører oss sånn at helsesektoren får jobbe med de vanlige pasientene fremover. Kreftpasientene, de som har behov for behandling for andre sykdommer, kronikerne, som nok opplever at de har fått et dårligere tilbud i det siste, sier Solberg.

Helseminister Bent Høie (H) sier sykehusene fortsatt må opprettholde en beredskap for en økning i smittestiuasjonen.

– Samtidig skal vi prøve å ta unna noen av køene som har bygd seg opp av pasienter som ikke har fått behandling, sier helseministeren.

Bruker rekordmye penger

Tirsdag presenterte regjeringen den vårlige budsjettjusteringen. Endringene er svært store og utsiktene fremover preget av stor usikkerhet.

Regjeringen bryter handlingsregelen og vil bruke 419,6 oljemilliarder i år, noe som utgjør 174,4 milliarder kroner mer enn i fjor. Det tilsvarer 4,2 prosent av den anslåtte kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier regjeringen bruker «enestående mye penger».

– Norge og verdensøkonomien er rammet av det største tilbakeslaget i fredstid. Norge har et veldig godt utgangspunkt fordi vi har vært igjennom omstillinger før og har sterke statsfinanser, sier Sanner til TV 2.