Oslo 20200430. 
Statsminister Erna Solberg (H) presenterer regjeringens forslag til midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
London, England 20200326. 
Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond.
Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

Erna Solberg: – Regjeringen tar dette til etterretning

Representantskapet i Norges Bank er kritiske til ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen, noe Erna Solberg vil ta til etterretning. Sentralbanksjef Øystein Olsen forsikrer at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over hedgefondet AKO Capital når han overtar som sjef for oljefondet.

Norges Bank brøt retningslinjene i ansettelsen av Tangen, skrev Norges Banks representantskap i et brev til hovedstyret i Norges Bank mandag.

– På bakgrunn av framgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke er fulgt, konkluderer representantskapet.

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke kommentere konklusjonene.

– Det er representantskapet som er tilsynsorgan for Norges Bank. Det er de som følger opp saken. Fra regjeringens side tar vi dette ad nota (betyr «til etterretning», jour. anm.). Vi mener det er forholdet mellom representantskapet og Norges Bank som må diskutere om dette var riktig eller ikke, sier statsministeren til NTB.

– Svært uheldig

Solberg vil heller ikke kommentere om hun frykter at tilliten til Norges Bank og oljefondet blant det norske folk vil svekkes som følge av saken.

– Jeg synes det er viktig å respektere det Stortinget har vedtatt er rolledelingen mellom regjeringen og Norges Bank, og det er at Norges Bank er uavhengig. Da vil ikke jeg kommentere alle disse tingene som oppfattes som at jeg blander meg inn i indre ting i Norges Bank, sier hun.

Norges Banks representantskap mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er avklart før ansettelsen. Representantskapet er spesielt opptatt av følgende tre hovedmomenter:

  • Det skal være etablert sikkerhet for at Tangens personlige eierinteresser, forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for SPU og/eller Norges Bank.
  • Skattemessige forhold i Norge og internasjonalt skal være itråd med SPUs og Norges offisielle standpunkter og politikk på området og preges av full åpenhet.
  • Ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.

«Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som framlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», heter det i brevet.

Svar fra sentralbanksjefen

Senere mandag svarte Norges Bank på brevet. Sentralbanksjef Øystein Olsen forsikrer om at Nicolai Tangen ikke lenger skal ha kontroll over hedgefondet AKO Capital når han overtar som sjef for oljefondet.

Ifølge Olsen pågår det nå et arbeid for å sikre at det etableres «nødvendig avstand» mellom oljefondet på den ene siden og AKO-systemet samt Tangens personlige formue på den andre.

Han viser samtidig til at Norges Banks hovedstyre allerede har forklart hvorfor konkrete løsninger som sikrer dette, først kunne komme på plass etter at ansettelsen av Tangen var offentliggjort.

– I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24. mars er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over AKOs forvaltning, sier Olsen i en pressemelding.

Sentralbanksjefen kommer med uttalelsen etter at representantskapet i Norges Bank mandag rettet krass kritikk mot prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

Planen er at saken skal behandles i hovedstyret 27. mai. Selve ansettelsesavtalen vil bli gjort offentlig.

(©NTB)