Den norske bilparken er blant de eldste i Europa, og ble enda litt eldre i fjor. Fra 10,5 til 10,7 år, for gjennomsnittsbilen.
Den norske bilparken er blant de eldste i Europa, og ble enda litt eldre i fjor. Fra 10,5 til 10,7 år, for gjennomsnittsbilen.

Derfor vil de ha gamle biler bort fra veiene

Den norske gjennomsnittsbilen ble eldre i fjor.

Nybilsalget har vært høyt i Norge i flere år, samtidig som andelen biler med elektrisk drivlinje har økt kraftig.

Likevel viser beregninger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) at den norske "gjennomsnittsbilen" ble eldre i fjor.

– Norge hadde fra før en av de eldste bilparkene i Europa med en snittalder på 10,5 år. Ved utgangen av 2019 er gjennomsnittsalderen økt til 10,7 år. Både nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken og klimamålene blir vanskeligere å nå. Alt handler ikke om de nye bilene, vi trenger en politikk for de gamle og. Får vi ikke de eldste bilene av veien vil vi hverken få nedgangen i klimautslipp eller antall ulykker som vi trenger. Det trengs en ryddesjau, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Enorm utvikling

Bare de siste ti årene er gjennomsnittlige utslipp fra nye bensin- og dieselbiler redusert med over 35 prosent. Målt i årlig utslipp av CO2 gir dette svært store reduksjoner hvis bilparken fornyes. Uansett hvor mange kilometer man kjører per år bør disse kjøres med en nyest mulig bil, anfører NBF.

Stig Morten Nilsen er administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund.
Stig Morten Nilsen er administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund.

– Den teknologiske utviklingen innenfor miljø og trafikksikkerhet har vært enorm for personbilene. For hvert år som går reduseres utslipp av miljøfiendtlige gasser fra bilene betydelig og for hvert år som går reduseres risikoen for å bli skadd eller drept mye. Nyere biler er bedre enn gamle biler – på alle måter, sier Nilsen, i en pressemelding.

Ekspert spår priskrig på elbil i Norge

Ryddesjau

Statens vegvesen har beregnet at risikoen for å bli hardt skadd eller drept i trafikken er over 40 prosent lavere i en 2015-modell, sammenlignet med en 2005-modell. En foryngelse av personbilparken vil kunne spare mange fra konsekvenser av trafikkulykker.

– Nå er tiden inne for en politikk som tilrettelegger for en skikkelig ryddesjau i personbilparken. Det vil også bidra til at samfunnet raskere kommer tilbake etter korona-krisen, gjennom økt aktivitet og sikring av arbeidsplasser i flere deler av næringslivet, fortsetter Nilsen.

Denne skal redde legendarisk bilmerke

Økt vrakpant er et av virkemidlene for å få de eldste bilene bort fra norske veier. Foto: Scanpix.
Økt vrakpant er et av virkemidlene for å få de eldste bilene bort fra norske veier. Foto: Scanpix.

Økt vrakpant

Det svenske Trafikverket, tilsvarende Staten vegvesen, har foreslått at alle biler eldre enn 20 år vrakes, nettopp på grunn av de to nevnte årsakene ovenfor. Årlig vil 30 liv reddes i Sverige gjennom dette tiltaket.

NBF har sammen med Norges Automobilforbund (NAF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL) foreslått en ny og målrettet kasseringsordning for gamle biler. Her mener de også at staten må bidra.

Det jobbes for øvrig med planer om økt vrakpant på gamle biler i flere europeiske land. Dette har blitt ekstra aktuelt i forbindelse med korona-krisen og behovet for å få hjulene i gang igjen.

LES MER: Her bor de som har Norges nyeste biler

Video: Her tester vi et helt nytt bilmerke i Norge