INGEN AVTALE LIKEVEL: Norges E-sportforbund, her representert ved Lars Peter Østrem (breddeansvarlig), Bendik Stang (styreleder) og Jack Holand (generalsekretær) sammen med ComeOn!s Stian Røsvik Bjørstad (nummer to fra høyre)
INGEN AVTALE LIKEVEL: Norges E-sportforbund, her representert ved Lars Peter Østrem (breddeansvarlig), Bendik Stang (styreleder) og Jack Holand (generalsekretær) sammen med ComeOn!s Stian Røsvik Bjørstad (nummer to fra høyre)

Bettingselskap trekker seg fra e-sportavtale

Nå må E-sportforbundet ut på ny sponsorjakt.

Onsdag bekreftet Norges E-sportforbund (NESF) at de har inngått en sponsoravtale med bettingselskapet ComeOn.

Avtalen, som har satt sinnene i kok i e-sport-miljøet, lukket døren for et samarbeid mellom Norges E-sportforbund og Idrettsforbundet.

Nå har bettingselskapet besluttet å avslutte sponsorsamarbeidet med Norges E-sportforbund med umiddelbar virkning.

Styret i e-sportforbundet opplyser i en pressemelding at de stiller sine plasser til disposisjon på det kommende ekstraordinære årsmøtet.

Dette skrev ComeOn! i pressemeldingen tidlig søndag morgen:

«ComeOn! anerkjenner at e-sportsmiljøet ikke står samlet rundt avtalen, og at et slikt samarbeid er helt avhengig av bred legitimitet for å være attraktiv for begge parter.

ComeOn! er av den klare oppfatning at det ikke er forsvarlig å be norsk e-sport velge side med bakgrunn i en sponsoravtale. Miljøet må få lov til å samle seg frivillig under èn og samme fane, til beste for spillerne og alle entusiaster.

Oppsigelsen av sponsoravtalen kommer også som en konsekvens av at Norges Idrettsforbund (NIF) valgte å true klubber med bortfall av både tippemidler og momskompensasjon hvis de ikke meldte seg ut av e-sportforbundet.

NIF har i praksis satt klubbene i en umulig posisjon, hvor et kommersielt samarbeid blir satt opp mot en politisk agenda, og det ønsker ikke ComeOn! å være en del av.

Avgjørelsen om å trekke seg ut avtalen ble kommunisert til styret i Norges E-sportforbund lørdag kveld.»

Avviser trusler

Norges idrettsforbund avviser at de har truet klubbene med bortfall av både tippemidler og momskompensasjon hvis de ikke meldte seg ut av e-sportforbundet.

– Idrettsforbundet bestemmer verken over fordelingen av momskompensasjon eller over bruken av spillemidler, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund og legger til;

– Det NIF har uttalt er at et idrettslag som er medlem av et nasjonalt forbund som har inngått en avtale med et utenlandsk bettingselskap, kan ikke samtidig være medlem av Norges idrettsforbund, forklarer Kvalevåg.

Erling Rostvåg er administrerende direktør i E-sportselskapet Good Game, som er den største turneringsoperatøren i Norge. Han er ikke overrasket over vendingen saken har tatt.

– Om ComeOn! trekker seg ut, eller blir kastet ut på det kommende årsmøtet har ikke så mye å si. Den avtalen ville uansett ikke overlevd mai måned. Slik jeg leser forbundets vedtekter, hadde ikke det sittende styret myndighet til å signere den, sier han til TV 2.

E-sportforbundet la søndag ettermiddag ut en pressemelding. Der forklarer de bakgrunnen for at ComeOn! ble valgt. Styret stiller nå sine plasser til disposisjon.

«For at dette nå kan brukes til noe positivt har styret i NESF besluttet innkalle til ekstraordinært årsmøte, der alle i styret stille sine plasser til disposisjon. Håpet er at vi nå om ikke annet har fått belyst hvor stort behov det er for et samlet e-sportforbund og at det er behov for finansiering. Vi håper derfor at flest mulige vil benytte anledningen som kommer nå og melde seg inn i NESF slik at avstemmingen på årsmøtet faktisk representerer det norske e-sportmiljø. Skjer dette vil NESF kunne komme styrket ut av situasjonen.»

Åpner seg nye dører

Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i Norges Idrettsforbund, mener det nå åpner seg flere dører.

– Alle dørene åpner seg når det ikke er et selskap som har en avtale med et utenlandsk bettingaktør, sier han.

– Jeg tenker at dette ville skjedd uansett, men jeg tror det er veldig bra for den e-sportaktiviteten som foregår i idrettslagene at de kan fortsette med den uten å bli satt i en vanskelig situasjon. Idrettslagene har så solide strukturer og organisasjoner at de kunne bidratt til å utvikle et livskraftig og dyktig e-sportforbund. Ved at avtalen ikke lenger eksisterer, vil idrettslagene som tilbyr e-sport fortsatt kunne jobbe med sin kompetanse og organisatoriske kunnskap inn mot e-sportforbundet, sier han.

– Hva synes du om måten e-sportforbundet har opptrådt i denne saken?

– Som representant for NIF er det umulig å synes at det er ålreit i og med at all bygging av idrettsanlegg, som er grunnforutsetningen for idrett, finansieres over spillemidler. Da er det umulig for NIF å understøtte en organisasjon som inngår en avtale med en aktør som bevisst undergraver denne muligheten, sier Tøien.

ComeOn! forklarer at de aldri hadde til hensikt å blande seg opp i driften av forbundet. De understreker at forbundet ikke på noe tidspunkt skulle drive politikk og påvirkning på vegne av selskapet.

– Ved offentliggjøringen av avtalen, ble det imidlertid fort klart at engasjementet ble tatt til inntekt for politisk arbeid, og vi ble beskyldt for å undergrave den såkalte "norske modellen", skriver Stian Røsvik Bjørstad i selskapet.

– Det til tross for at det er bevist gjennom flere samfunnsøkonomiske analyser (Rambøll og Menon) at den norske modellen ikke står i fare ved en innføring av en norsk regulering for pengespill, snarere tvert imot.

– Håndtert på en uryddig måte

NESF innkalte nylig til et ekstraordinært årsmøte fredag 22. mai.

Denise Anfinnsen, daglig leder i Apeks, forteller at de vil forbli medlem frem til årsmøtet. Det som skjer der vil avgjøre om Apeks melder seg ut eller ikke.

– Min personlige mening er at en avtale med en utenlandsk bettingaktør aldri burde sett dagens lys. Avtalen har dessverre svekket tilliten til forbundet og de som sitter i styret må ta ansvar for at avtalen i det hele tatt gikk gjennom. Nå vet ikke jeg alle detaljene og hva som har blitt sagt alle veier men jeg synes flere parter har håndtert denne saken på en meget uryddig måte. Min anbefaling til styret i Apeks kommer til å være at vi forblir medlem frem til det ekstraordinære årsmøte for å kunne ha en stemme i hva vi mener er den beste veien å gå fremover. Ser vi at det som blir bestemt ikke passer inn i vårt verdigrunnlag vil min anbefaling være å melde oss ut.