BLE ENDELIG TRODD: Etter å ha blitt utsatt for omfattende isolasjon i Bredtveit kvinnefengsel, ble endelig Gro Anita Flaen Sakstad trodd i rettsforliket med staten fredag.
BLE ENDELIG TRODD: Etter å ha blitt utsatt for omfattende isolasjon i Bredtveit kvinnefengsel, ble endelig Gro Anita Flaen Sakstad trodd i rettsforliket med staten fredag. Foto: Daniel Sannum Lauten

staten erkjente historisk brudd:

Lå bundet med belte i mange timer – ble endelig trodd

Gro Anita Flaen Sakstad, kjent fra TV-2 programmet «Petter Uteligger», ble endelig trodd da staten fredag erkjente brudd ved et av forholdene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, artikkel tre, etter å ha blitt utsatt for grov isolasjon under hennes opphold i Bredtveit kvinnefengsel.

Gro Anita Flaen Sakstad, kjent fra TV 2-programmet Petter Uteligger, ble endelig trodd, etter hun saksøkte staten for å ha blitt utsatt for grove forhold under hennes opphold i Bredtveit kvinnefengsel.

Fredag ble partene enig om en løsning, da staten erkjente brudd på ett av forholdene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), artikkel 3. Staten erkjente brudd på «nedverdigende» behandling Flaen Sakstad.

– Det var en spesiell følelse. Jeg gråt av glede, sier Flaen Sakstad til TV 2.

Det var Advokatbladet som omtalte saken først.

Oppdaget på Røverradion

Flaen Sakstad sier det har enorm betydning for henne at staten erkjenner bruddet.

– Det er så mange som har vært med på denne saken, så det er mange å være takknemlige for, sier hun.

Flaen Sakstad sier det rart å tenke tilbake på starten av prosessen.

– Jeg fant ut om Advokatenes islasjonsgruppe på Røverradion. Det er rart å tenke tilbake til den tiden, og at jeg endte opp med Bendik Falch-Koslung fra gruppen som advokat, sier hun.

Vanskelig å beskrive

Etter ni timer i møtet, kunne en glad og lettet Flaen Sakstad forlate forliksmøtet fredag med et smil om munnen.

  • Staten erkjenner at kravene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 3 ikke har vært overholdt overfor Sakstad.
  • Staten betaler snarest mulig, og senest innen 8. juni 2020, til Sakstad 150.000 kroner i kompensasjon for ikke-økonomisk skade.
  • Sakstad er villig til å bistå i forbindelse med statens arbeid for å forebygge og forhindre at noe liknende skjer igjen.
  • Staten betaler saksøkerens saksomkostnader på 170.000 kroner, eks. merverdiavgift.
  • Partene begjærer saken hevet som forlikt og frafaller forkynning av hevingskjennelsen. De frafaller også retten til å anke.
  • Det er ingen begrensninger i adgangen til å offentliggjøre forliket.

– Jeg sa gråtkvalt av glede til de at jeg håper de legger denne saken øverst i papirbunken til kriminalomsorgen. De sa de skulle gjøre det, sier hun.

Flaen Sakstad har vanskelig for å sette ord på gleden hun føler på.

VANT: Gro Anita Flaen Sakstad og advokat Bendik Falch-Koslung utenfor møtelokalet fredag, da hun endelig ble trodd i sin sak. Foto: Tove Sakstad
VANT: Gro Anita Flaen Sakstad og advokat Bendik Falch-Koslung utenfor møtelokalet fredag, da hun endelig ble trodd i sin sak. Foto: Tove Sakstad

– Jeg skjønner nok ikke helt omfanget, at det er en historisk avgjørelse, og at jeg i det hele tatt ble trodd og hørt. Det begynner å sige inn gradvis, sier hun og legger til:

– Det var jo litt gøy at det var på frigjøringsdagen også, det var litt ekstra grunn til å feire da.

Kaija Bjelland, advokat i Regjeringsadvokaten sier til TV 2 at det var riktig å erkjenne bruddet i saken.

– Innsatte i norske fengsler skal ikke utsettes for nedverdigende behandling. Det er uvanlig at staten erkjenner brudd på EMK artikkel 3, men dette er en spesiell sak og her var det riktig å gjøre det.

Ble bundet med belte

Sakstad ble utsatt for en omfattende isolasjon under hennes opphold fra 2013-2015 ved Bredtveit kvinnefengsel.

I rettsforliket kommer det fram at hun ble bundet fast i flere timer. Sammenhengende lå hun 38.5 timer og 42 timer fastbundet til sengen.

I tillegg ble hun rutinemessig fratatt klærne ved bruk av sengen, og hun lå over en lengre periode fastbundet, uten klær, selv om hun ga uttrykk for at hun frøs.

Kan få stor betydning

Saken ble avgjort via rettsmekling, og avgjørelsen er rettskraftig. Det vil si at saken ikke kan ankes, og staten har plikt til å arbeide for at noe slikt ikke vil skje igjen.

Etter hva Falch-Koslung kjenner til er det historisk at staten erkjenner brudd på artikkel tre i norske fengsler.

Han tror det vil få stor betydning for andre.

– Forliket legger en del føringer som skal forhindre at noe slikt ikke vil skje igjen, sier han.

Videre forklarer han at i et forlik kan man ikke bestemme hvordan føringene skal gjennomføres, men staten har en klar forpliktelse til at det ikke skal skje igjen.

– Det må skje på mange måter. Blant annet har Gro Anita sagt seg villig til å bidra, blant annet med å holde foredrag fra et brukerperspektiv. Hun ønsker at hennes historie skal bidra til at andre ikke opplever det samme, sier han.

En milepæl

Falch-Koslung tror også det er en viktig seier for Advokatforeningens isolasjonsgruppe.

– Vi har jobbet lenge med å sette fokus på temaet, så dette er en viktig milepæl for oss også, sier han.

Han tror slik forliket er formulert, kan det få stor betydning for andre saker, også knyttet til kriminalomsorgen generelt.

GLAD: Gro Anita Flaen Sakstad var glad og lettet over at hun vant, ifølge advokaten. Foto. Daniel Sannum Lauten
GLAD: Gro Anita Flaen Sakstad var glad og lettet over at hun vant, ifølge advokaten. Foto. Daniel Sannum Lauten

Ble kontaktet av Nyquist

Det var moren hennes som introduserte henne for Petter Nyquist. Sakstad har tidligere til TV 2 forklart hvordan de to kom i kontakt.

– «Dette her er sånn typisk mamma kan finne på å gjøre», sa jeg til kompisen min. Like etterpå får jeg en melding om at «Du, han derre Petter Uteligger har kjempelyst til å prate med deg». Så sier jeg «Nei, men, hva faen er det du holder på med nå?!», fortalte hun latterfullt til TV 2 den gangen.

Etter mye om og men, gikk Gro Anita med på å møte Petter og til slutt bli med på serien «Petter Uteligger: De pårørende».