Nye regler for å redde bedrifter fra konkurs

Nye midlertidige regler om rekonstruksjonsforhandlinger og gjeldsforhandlinger for bedrifter trer i kraft allerede 11. mai.

De nye reglene vil redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene, skriver Justis- og beredskapsdepartementet på sine nettsider.

I dag åpnes det svært få gjeldsforhandlinger slik at man kan unngå at bedrifter går konkurs, fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten.

Den nye loven skal erstatte konkurslovens regler slik at flere bedrifter kan gå inn i slike forhandlinger.

Loven vil bli opphevet 1. januar 2022, men regjeringen jobber med å utvikle permanente regler.

(©NTB)