ØDELA FAMILIEN: I 2005 ble tre av Edvin Bolstad sine fire barn tatt fra ham. En granskingsrapport slår fast at den yngste datteren til Bolstad ble skadet av omplasseringen
ØDELA FAMILIEN: I 2005 ble tre av Edvin Bolstad sine fire barn tatt fra ham. En granskingsrapport slår fast at den yngste datteren til Bolstad ble skadet av omplasseringen

Var syv år da barnevernet frarøvet henne barndommen

– Omplasseringen så skadelig at barnet har det verre nå, enn før plasseringen, sier barnevernsadvokat.

– Hun har hatt en tøff oppvekst i barnevernet.

Det sier advokat Thea Totland i Barneadvokatene. Hun er en av to granskere som har sett på tre barnevernssaker i Samnanger kommune.

Sakene strekker seg tilbake til 2005. Totalt ble ni barn tatt bort fra familiene sine.

Granskingsrapporten gir kommunen styrk på en rekke punker, som manglende begrunnelse for omsorgsovertakelse, søskensplittelser og brudd på barnevernsloven.

– Skadelig plassering

Mest graverende er historien om datteren til Edvin Bolstad.

Høsten 2005 tok barnevernstjenesten i Samnanger over omsorgen for tre av hans fire barn. Den yngste, datteren, var syv år da hun ble plassert i beredskapshjem. Hennes to storebrødre ble plassert i hver sin familie, andre steder i landet.

Av de ni barna som omtales i rapporten, fikk datteren til Bolstad et helt eget kapittel.

I dag er hun 22 år gammel.

Hindret i å se familien

– Hun fremstår i dag som veldig skadet og mye mer hjelpetrengende enn før plasseringen, sier advokat Totland til TV 2.

I rapporten står det at det ikke var noen spesiell bekymring rundt omsorgen av den da syv år gamle jenta. Blant annet skal en lærer fortalt at hun ble «svært overrasket over omsorgsovertakelsen». Jenta kom nemlig alltid på skolen med mat og rene klær.

NI BARN: Tre familier, og tilsammen ni barn, ble fra 2005 omplassert. Granskingen viser at sakene var mangelfulle og grunnløse.
NI BARN: Tre familier, og tilsammen ni barn, ble fra 2005 omplassert. Granskingen viser at sakene var mangelfulle og grunnløse.

– Dette er en sår historie. Det offentlige gjorde også en betydelig innsats for å hindre henne i å holde kontakt med familien sin. Hun var ganske alene, sier Totland.

Savnet familien

Granskingen av jentas dokumenter viser at hun gjennom hele barndommen har savnet familien sin.

Blant annet skal fosterforeldrene til jenta beskrevet henne som et barn fylt av savn, sorg og sinne. De skal også ha prøvd å skaffet jenta mer samvær med søsknene, noe hun ikke fikk.

«Hun ville hele tiden være sammen med familien sin, men fikk det ikke».

Selvskading og medisinering

Da jenta ble 12 år, ble hun plassert på barnevernsinstitusjon.

Det er her hun begynner med selvskading, prøver å rømme, blir hyppig lagt under tvang, blir aggressiv og truer med å ta livet sitt.

FLYTTET: Da Edvin Bolstad mistet barna flyttet han fra kommunen. – De tok fra meg alt. Det de har gjort mot meg og spesielt datteren min kan jeg aldri tilgi, sier Bolstad.
FLYTTET: Da Edvin Bolstad mistet barna flyttet han fra kommunen. – De tok fra meg alt. Det de har gjort mot meg og spesielt datteren min kan jeg aldri tilgi, sier Bolstad.

Flere ganger blir politiet tilkalt. To ganger tenner hun på institusjonen. Hun medisineres for flere diagnoser.

Selv beskriver hun seg selv redd og ber om hjelp fra både far og storesøster.

Bolstad gjør gjentatte forsøk på å få henne hjem. I 2013 søker han blant annet om å få henne hjem på sommerferie, men barnevernet sier nei.

– Jeg fikk se datteren min fire ganger i året, tre timer hver gang og alltid under oppsyn, sier Bolstad.

Frarøvet barndom

I dag bor datteren på en institusjon på Vestlandet, og har god kontakt med far og søsken.

Samnanger kommune har gitt oppreisning til seks av de ni barna. Datteren til Bolstad får 300.000 kroner.

TV 2 kjenner til identiteten til jenta, men familien mener hun ikke er frisk nok til å la seg intervjue. Hun har selv bidratt i granskingen, som konkluderer med at «... det vil ikke være noen overdrivelse å si at den offentlige omsorgen har ødelagt barndommen hennes».

Bolstad sier datteren har det bedre enn på lenge.

– At barna mine har gjennomlevd dette... Spesielt datteren min. De må være laget av stål. Jeg er veldig stolt over dem, sier Bolstad.