BESTEMMER RENTA: De fem medlemmene av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Fra venstre: Øystein Olsen, Jeanette Strøm Fjære, Egil Matsen, Ingvild Almås og Jon Nicolaisen.
BESTEMMER RENTA: De fem medlemmene av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Fra venstre: Øystein Olsen, Jeanette Strøm Fjære, Egil Matsen, Ingvild Almås og Jon Nicolaisen. Foto: Nils Aasheim / Norges Bank

Nå kan de ta historisk valg for norsk økonomi – bankene er uenige

Norges Bank utelukket ikke videre rentenedsettelse da de justerte styringsrenten til historisk lave 0,25 prosent. Nå er bankene uenige om hva sentralbanken vil gjøre under torsdagens rentebeslutning.

Tiltakene som ble innført for å stanse utbruddet av koronaviruset utgjorde samtidig et hardt slag for norsk økonomi.

Derfor valgte Norges Bank den 13. mars å senke styringsrenten fra 1,5 prosent til 1 prosent, og videre ned til 0,25 prosent den 20. mars.

Komiteen som bestemmer styringsrenten utelukket ikke at renten kunne bli satt videre ned, og torsdag klokken 10 kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning.

Ikke alle bankene er enige om hva Norges Bank bør gjøre.

Historisk lav rente

Styringsrenten er kort forklart den renten som bankene får på sine innskudd hos Norges Bank. Når styringsrenten går ned, er det et tegn på at det ikke går så bra i norsk økonomi.

«Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder», skriver Norges Bank på sine nettsider.

Da Norges Bank satte styringsrenten til 0,25 prosent, var det historisk lavt i Norge. Torsdag kan de skrive mer historie ved å sette renta helt ned til null.

Men selv om norsk økonomi sliter stort på grunn av koronakrisen, og sentralbanken selv ikke har utelukket videre rentenedsettelse, tror de fleste banker at styringsrenten blir stående på 0,25 prosent.

– Vi tror Norges Bank nå vil stå i ro og si at de er ferdig med rentenedsettelser, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets, som understreker at man ikke kan være helt sikker.

– Det vi er ganske sikre på at er at Norges Bank ikke vil jobbe med negative renter. Spørsmålet er om de kan gå til null.

– Effekten er tatt ut

Nordea Markets tror altså ikke at Norges Bank vil endre styringsrenten under torsdagens rentebeslutning. Årsaken er ifølge Olsen at det ikke er så mye mer å hente på å senke renten ytterligere.

– Vi tror de allerede har tatt ut mesteparten av effekten i økonomien ved å justere til 0,25 prosent. Innskuddsrentene i bankene er allerede nære null, og på et punkt stanser nedgangen i utlånsrentene. Forskjellen mellom rentene på innskudd og utlån kan ikke bli for liten for at det skal gå rundt i banksektoren, sier Olsen.

Han viser også til at Norges Bank tidligere har signalisert liten vilje til å sette styringsrenten helt ned til null.

– Både ved oljekrisen og finanskrisen holdt de seg over null, og det tror vi de gjør denne gangen også. Ved forrige rentemøte visste de nesten alt det samme som de vet nå, sier Olsen.

– Vil neppe ha store utslag

Heller ikke DNB venter at Norges Bank vil gjøre noe med renten med det første. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier renten allerede er satt langt ned som svar på tilbakeslaget i norsk økonomi.

– Det er nå utsikter til en gradvis bedring, og det har trolig små effekter å kutte renten ytterligere. Vi tror Norges Bank vil holde renten i ro til økonomien har hentet seg inn, sier Aamdal.

Ifølge DNB Markets' anslag vil Norges Bank først heve renten i 2023.

– Da har kapasitetsutnyttelsen i økonomien blitt mer normal, og Norges Bank er klar over verdien av å normalisere renten når anledningen byr seg. De lave rentene har fått utslag i lavere utlånsrenter fra bankene, sier Aamdal.

Seniorøkonomen påpeker at det har tatt tid før Norges Banks rentenedsettelser har fått fullt gjennomslag i pengemarkedet, som har stor betydning for boliglånsrentene.

– Dersom Norges Bank skulle senke renten til null, vil det kunne gi ytterligere noe lavere renter ut til husholdninger og bedrifter. På den annen side vil det være vanskelig for bankene å senke innskuddsrenten. For å opprettholde marginene vil dermed heller ikke bankenes utlånsrenter kunne gå særlig mye ned, og bankene vil måtte søke å redusere risiko ved å begrense lånetilgangen for bedriftene, sier Aamdal.

– En nedgang fra dagens 0,25 prosent til 0 prosent vil dermed neppe ha særlig store utslag for husholdningens lånerenter, og kan ha negative effekter for bedriftene.

Spår nullrente

Handelsbanken spår at Norges Bank vil senke renta til null under torsdagens rentebeslutning. I en rapport på mandag skrev banken at «data maler et stadig mørkere bilde av norsk økonomi», og at styringsrenten vil holdes på null i overskuelig framtid.

– Utsiktene for norsk økonomi har forverret seg siden det forrige rentekuttet. Derfor mener vi at Norges Bank bør hente frem resten av rentevåpenet, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Hun er klar over at de fleste andre banker tror på uendret rente.

– Det store flertallet venter uendret rente, og det kan godt hende Norges Bank ikke endrer nå. Men da må vi få en forklaring på hvorfor. I så fall tror jeg Norges Bank anser 0,25 prosent som rentegulvet, sier Due-Andresen.

Sjeføkonomen mener imidlertid det ikke er noen grunn til å anse 0,25 prosent som det laveste renten kan gå, og legger vekt på at Norges Bank har varslet at det kan komme videre rentenedsettelse.

– Hva vil en eventuell nullrente bety for nordmenn?

– Vi tror alt av tiltak vil hjelpe under denne krisen, og en lavere rente vil gjøre det lettere for folk og bedrifter å betale regningene sine. Det kan også hjelpe til at vi får en raskere oppgang i økonomien, sier Due-Andresen.