BOLIGPRISER: Eiendom Norge legger med månedlig statistikk for boligpriser. På bildet er boliger på Etterstad og Ekeberg i Oslo.
BOLIGPRISER: Eiendom Norge legger med månedlig statistikk for boligpriser. På bildet er boliger på Etterstad og Ekeberg i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Boligprisene steg i april

Boligprisene steg med 0,5 prosent i april, viser Eiendom Norges månedlige statistikk.

Boligprisene steg med 0,5 prosent i april 2020. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i april. På Østlandet er prisutviklingen svakere enn hva som er vanlig for april, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Høyere salgstakt

I resten av landet er utviklingen mer eller mindre som normalt for måneden, og ifølge Lauridsen er både prisutviklingen og transaksjonsvolumet mer positiv enn mange forventet.

– Nasjonalt er transaksjonsvolumet drøye ti prosent lavere enn i samme måned i fjor, men det er også her regionale variasjoner. Mange av våre medlemmer melder også om at salgstakten i markedet har tatt seg opp de siste ukene, sier Lauridsen.

Eiendom Norge forventer derfor at aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil de nærmeste månedene, men at prisene vil ha en svakt negativ utvikling i lys av den svakere utviklingen i norsk økonomi.

I april ble det solgt 7.038 boliger i Norge, som er 10,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 28.289 boliger i Norge, som er 4,6 prosent færre enn på samme tid i 2019.

– Det ble både solgt og lagt ut færre boliger i april i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Venter noe svakere prisutvikling

Administrende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier boligmarkedet nå mer eller mindre fungerer som før, etter at boligmarkedet har hentet seg inn etter det første sjokket i mars.

– Fallet i omsetningsvolum er lavere enn vi forventet før påske, og vi har en korrigert balanse mellom boligtilbud og etterspørsel som forklarer hvorfor boligprisene holder seg så godt i april, sier Geving.

– Vi registrerer flere førstegangskjøpere og færre småinvestorer i dette markedet. Førstegangskjøpere er mindre bekymret for kortsiktige endringer i markedet, og terskelen til markedet er lavere når prisene flater ut, sier Geving.

Direktøren mener boligmarkedet framstår som robust selv om de økonomiske utsiktene er usikre.

– Livet går videre og mange har behov for å bytte bolig også i krisetid. Historisk lav rentebelastning og god tilgang på avdragsfrihet gjør at de aller fleste kan betjene et boliglån selv om de opplever arbeidsledighet og inntektsbortfall i en periode. I denne situasjonen forventer vi en noe svakere prisutvikling enn normalt i de nærmeste månedene, men vår erfaring med tidligere kriser tilsier at boligmarkedet vil tåle koronakrisen relativt godt, sier Geving.