I BEREDSKAP: Et norsk F-16 tar av fra Bodø flystasjon.
I BEREDSKAP: Et norsk F-16 tar av fra Bodø flystasjon. Foto: Hanne Hernes/Forsvaret

Norske F-16 har rykket ut hver dag for å identifisere russiske fly

– Det allierte nærværet fører til at russerne blir mer aktive, sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.

NATOs økte maritime aktivitet i nordområdene, med amerikanske og britiske krigsskip i Barentshavet, møtes med økt russisk aktivitet, opplyser Forsvaret til TV 2.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa tirsdag at den militære tilstedeværelsen er et uttrykk for stormaktsrivalisering.

Professor Tormod Heier mener at det vi ser er en del av USAs maritime strategi for å beskytte Europa og det amerikanske fastlandet.

Det russiske militærets kanal Zvezda melder at det russiske sjøforsvaret øver i Barentshavet. Krysseren «Marskalk Ustinov» forlot tirsdag Nordflåtens base i Severomorsk for å utføre skyteøvelser.

19 utrykninger i 2020

Norske F-16-fly på QRA-beredskap fra Bodø har i snitt vært på vingene hver eneste dag den siste uken, sier pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til TV 2.

NATOs Quick Reaction Alert-fly har fremskutt 15 minutters beredskap, og QRA-beredskapen er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO.

Frem til onsdag har det i 2020 vært 19 utrykninger, såkalte «scrambles», ifølge FOH.

– I snitt har det vært en scramble om dagen den siste uken. Det allierte nærværet fører til at russerne blir mer aktive. Fra et QRA-perspektiv er denne aktiviteten relativt rutinemessig, sier Stordal til TV 2.

De norske F-16-flyene som har rykket ut i internasjonalt luftrom i det siste, har identifisert både jagerfly og maritime patruljefly fra Russland, forteller han.

44 identifiseringer har vært utført i løpet av året, opplyser FOH, som samtidig understreker at antall identifiseringer ikke er det samme som et tall for den totale aktiviteten.

Radardata kan for eksempel vise at det er seks fly, men Forsvaret velger å konsentrere seg om to. Da blir det dermed kun to som telles i statistikken.