KLAR TALE: Siri Jetzel ønsker at nordmenn som eier hytte i Sverige skal få lov til å dra på hytta, under visse forutsetninger.
KLAR TALE: Siri Jetzel ønsker at nordmenn som eier hytte i Sverige skal få lov til å dra på hytta, under visse forutsetninger. Foto: Privat

Fortviler over hyttenekt:

– Vi er villig til å ofre mye

Nordmenn som eier hytte i Sverige kan risikere å ende opp med 14 dager i karantene dersom man besøker den. Nå har mange tusen skrevet under på en underskriftskampanje rettet mot politikerne.

– Vi ønsker egentlig kun en ting; å få tilgang til hyttene våre igjen, uten å måtte sitte i karantene, sier Siri Jetzel til TV 2.

Hun har startet en underskriftskampanje på vegne av de omkring 12.000 personene i Norge med hytte i Sverige.

Mandag 20. april ble hytteforbudet i Norge opphevet, til stor lettelse for mange hytteeiere her til lands.

Men om du har hytte i Sverige og ønsker å dra dit, havner du i automatisk 14 dager karantene.

Underskriftskampanje

Nå ønsker Jetzel at karantenereglene mykes opp. I underskriftskampanjen, som per dags dato er signert av nærmere 5.000 mennesker, skriver hun blant annet at nordmenn som eier hytte i Sverige og/eller Finland, bør kunne oppholde seg og overnatte på sine hytter, uten å ilegges 14 dager karantene under visse forutsetninger.

Hun peker blant annet på at du må kunne kjøre direkte til hytta uten stopp, ikke oppsøke bensinstasjoner, butikker, kjøpesenter eller være i nærkontakt med andre enn personer i egen husstand under oppholdet.

I tillegg mener Jetzel at man må kunne fremlegge gyldig pass i grensekontrollen, samt bevis på at en eller flere i husstanden eier hytta man har besøkt.

– Vi er villig til å ofre mye frihet for å få tilgang på hyttene våre. Vi skal ikke handle i Sverige, verken flesk eller vin. Vi skal ikke fylle drivstoff. Vi skal ikke være i nærkontakt med andre enn egen husstand. Vi vil bare dra rett inn på hytta, og kunne dra rett tilbake, uten å måtte sitte i karantene, sier hun til TV 2.

Økonomisk fordel

I tillegg mener Jetzel at det vil ha en økonomisk fordel for Norge.

– Vårt forslag innebærer i tillegg at vi vil legge igjen alle pengene våre i Norge. Grensehandelen kommer til å bytte side for oss hytteeiere. Vårt forslag til gradvis, rettferdig og forsvarlig åpning av grensen har også økonomiske gevinster for Norge. Hvis regjeringen ikke innvilger dette unntaket som oppropet ber om, så vil jeg gjerne be om en konkret og forståelig forklaring på hvorfor vi ikke kan få dra på hyttene våre, sier hun.

Videre forteller Jetzel at hun har forståelse og respekt for stramme tiltak for å begrense smitten, men hun ser ikke noen saklig grunn til å stenge nordmenn fra hyttene sine når de ikke kan smitte andre, eller ta med seg smitte hjem.

– Vi ber absolutt ikke om en åpning av grensehandel, sier hun.

– Vi ber om ganske lite

Jetzel foreslår at hytteeiere tar med seg mat til Sverige og kan sove på hyttene sine.

– Er det hytteeiere som bryter denne tilliten ved å handle på systembolaget, Maxi mat eller andre steder, så er det helt riktig at de skal settes i karantene. De som grensehandler i dag blir jo satt i karantene, så det vil ikke være noe forskjell, forteller hun.

– Vi mener politikerne må ha tillit til at vi som eier hytte i Sverige og/eller Finland skal klare å holde oss til begrensningene som vi spør om i oppropet. Vi ber ikke om noe mer. Vi ber om ganske lite.

Disse er unntatt karanteneplikt

På hjemmesidene til Helsenorge står det at personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland, er unntatt fra karanteneplikt ved retur til Norge.

– Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom personen overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom personen i Sverige eller Finland har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.

Jetzel peker på at man må kunne få dra på hytta med de i egen husstand. I Norge utgjør det ingen fare for smittespredning dersom man reiser til en hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemmestedet.

Grensekontroll i Norge kan videreføres etter 15. mai, skriver Stortinget.no. Norge har hatt grensekontroll siden 16. mars, og det kan forlenges i 90 dager fra 15. mai.