PÅ PERRONGEN: Vy tror at de fortsatt vil kunne frakte alle passasjerer, til tross for kapasitetskuttet.
PÅ PERRONGEN: Vy tror at de fortsatt vil kunne frakte alle passasjerer, til tross for kapasitetskuttet. Foto: Snøhetta

Slik skal Vy takle sommer-rushet med de nye smittevernreglene

Den nye reiseveilederen vil i praksis halvere antallet passasjerer Vy kan frakte per tog. De håper derfor at folk stadig unngår unødvendige reiser.

På onsdag la samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) frem en ny veileder for kollektivtransporten, som blant annet sier at kun halvparten av passasjerkapasiteten skal benyttes.

– Statsråden sa også at man bør tenke seg om før man benytter offentlig transport. Dersom folk følger de rådene skal vi være godt skodd, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

Lundeby minner også om at Vy måtte innrette seg etter de samme reglene i påsken.

– Når det gjelder togene så vil vi markere hvilke seter som kan benyttes. Vi kommer også til å håndheve dette på alternativ transport, slik som vi gjorde i påsken. Vi har allerede vært igjennom dette en gang.

– Vi har ingen politimyndighet

Under pressekonferansen sa Hareide at selskapene kan bruke gulvmerking og vakter for å sørge for at trikken, bussen eller toget ikke blir mer enn halvfullt. Lundeby sier imidlertid at konduktørene ikke vil kunne diktere hvor mange som er på toget til enhver tid.

– Det er ikke sånn at vi har politimyndighet. Vi kan tilkalle politiet dersom noen skulle være i overkant ruset på toget, men vi kan ikke gjøre det dersom togene er fulle. Så vi er avhengig av at folk følger reglene og at de tar andre tog dersom de merker at togene er fulle.

Kommunikasjonssjefen erkjenner at det har vært episoder hvor antallet passasjerer ikke har vært i tråd med smittevernreglene.

– Det var et tilfelle da folk skulle ut til Stryken stasjon via Gjøvikbanen, for å sykle. Da hadde vi 263 passasjerer, til tross for at den normale kapasiteten er 300 personer. Dette ble for fullt ifølge smittevernreglene.

Sommerrush

Også i sommer vil flere jernbanelinjer stenges midlertidig, for vedlikehold og utbedring.

Særlig på Østlandet er passasjerene hardt rammet av sommerstenging, spesielt Drammenbanen og Østfoldbanen. Jernbanen i Oslo-området har vært sommerstengt elleve år på rad på grunn av vedlikehold og utbygging.

Samferdselsminister Hareide frykter ikke at veilederen vil føre til ytterligere togkaos.

– Aktiviteten i tiden fremover kommer til å være mindre enn ved en normal sommer, og denne sommeren vil dermed være en godt tidspunkt for å gjennomføre vedlikehold av jernbanen.

Lundeby tror at Vy fortsatt vil kunne håndtere sommerushet til tross for halveringen av kapasitet.

– Vi har fortsatt muligheten til å transportere folk, gitt at samfunnet ikke åpner opp fullstendig, samtidig som vi må etterleve de reglene.