VIDEREFØRTE TILTAKENE: Erna Solberg og Bent Høie videreførte tiltakene 24. mars.
VIDEREFØRTE TILTAKENE: Erna Solberg og Bent Høie videreførte tiltakene 24. mars. Foto: Heiko Junge

interne e-poster:

Etter denne pressekonferansen var det full forvirring om smittevernsråd

31. mars ga Folkehelseinstituttet klar beskjed om at Bent Høies råd ikke samsvarte med Helsedirektoratets. «Dette forstås svært ulikt», skrev FHI i en e-post til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet erkjente en uoverensstemmelse mellom deres anbefaling og informasjonen fra regjeringen.

24. mars videreførte regjeringen de strenge smitteverntiltakene og strammet ytterligere inn på noe.

På en pressekonferanse på Statsministerens kontor sa helseminister Høie:

– Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Endringene trådte i kraft 27. mars, men statsministeren oppfordret til å starte allerede 24. mars.

Da Helsedirektoratet kom med sine anbefalinger 27. mars, var de slik:

  • Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig.
  • Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke personer i samme husstand.

Slo alarm: «Forstås svært ulikt»

I en e-post, som TV 2 har fått innsyn i, slo Folkehelseinstituttet 31. mars alarm om at rådene var motstridende.

«Dette forstås svart ulikt», skrev FHI til Helsedirektoratet og ba om en avklaring.

FHI skisserte to ulike måter anbefalingene ble tolket på:

1. Både innendørs og utendørs kan personer i samme familie eller husstand være nærmere hverandre enn en meter. Dette gjelder også andre grupper med opptil fem personer. Dersom det kan opprettholdes en avstand på minst en meter utendørs og to meter innendørs mellom flere enkeltpersoner oppfattes dette ikke som en gruppe. Det betyr at så lenge man holder anbefalt avstand, kan man være mer enn fem personer «samlet».

BA OM AVKLARING: FHI-overlege Tone Bruun.
BA OM AVKLARING: FHI-overlege Tone Bruun. Foto: Gorm Kallestad

2. Utendørs kan personer i samme familie eller husstand være nærmere hverandre enn en meter. Ellers bør avstanden mellom enkeltpersoner være minst en meter. Grupper med opptil fem personer kan være sammen, så lenge de holder en meters avstand. Innendørs gjelder det samme, men avstanden må være 2 meter.

«Fint om dere kan forklare hva som menes, slik at vi kan formidle det videre», stod det avslutningsvis i e-posten.

Overlege ved avdeling for smittevern og vaksine i FHI, Tone Bruun, var den som sendte e-posten til Helsedirektoratet.

Hun forklarer til TV 2 at forskjellene i rådene var at regjeringen utendørs mente det skulle være en meter, mens Helsedirektoratet anbefalte to meter.

De to ulike måtene å tolke anbefalingene på, sier hun handlet om avstandskravet også gjaldt i grupper på fem personer.

– Usikkerheten gjaldt først og fremst om avstandskravene også gjaldt innad i gruppen på fem. Altså hvis man var en gruppe på fem venner, kunne man da være helt nær hverandre eller måtte man da også holde avstand på 1 eller 2 meter, sier Bruun til TV 2.

Rådene om å holde to meter avstand til andre varte frem til 30. april.

Helsedirektoratet slo ned Høies råd

I et svar 6. april til FHI vedkjente Helsedirektoratet at det var «diskreprans» mellom tiltak om avstand og grupper beskrevet på regjeringens nettside og anbefalingen fra Helsedirektoratet gitt 27. mars.

Diskrepans betyr uoverensstemmelse eller mangel på samsvar.

«Det har sannsynligvis senere oppstått forskjellige tolkninger ut fra at ordlyden i disse to var noe forskjellig. Anbefalingen fra 27.03.20 er gjeldende.», skrev Helsedirektoratet til FHI.

Høie: – Regjeringen har vært tydelige

På pressekonferansen tirsdag fikk Bent Høie se korrespondansen mellom FHI og Helsedirektoratet.

– Var du kjent med at FHI stilte spørsmålstegn ved om anbefalingene som kom i slutten av mars kunne tolkes ulikt?

MENER DE HAR VÆRT TYDELIGE: Helseminister Bent Høie (H).
MENER DE HAR VÆRT TYDELIGE: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Terje Bendiksby

– Nei, men jeg vet det hele tiden har vært gode diskusjoner med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hvordan budskapet blir oppfattet. Akkurat disse reglene den gang var at hovedregelen var to meter avstand, men for eksempel i butikker eller det offentlige rom når man passerer hverandre så var en minst meter tilstrekkelig. Det ble lett forstått av befolkningen, sier Høie til TV 2.

Helseministeren sier han ikke oppfatter at rådene han ga ikke var i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

– Det handler mer om hvilken måte vi kommuniserte det på, og heldigvis viser erfaringene at det ble kommunisert på en god måte.

Høie mener regjeringen har vært tydelige.

– Det viser også befolkningsundersøkelser som vi gjennomfører, der mellom 80 og 90 prosent sier de forstår rådene.

– Ut i fra den korrespondansen vi har vist deg nå, kan du se at dere har gjort noe feil?

– Nei, jeg mener det vi sa var riktig og vi har gode dialoger om hvordan rådene kommuniseres.

– Men FHI peker helt konkret her på at det er ulikt hvordan man har formulert hvor mye avstand man bør holde?

– Det er derfor det er viktig at vi har god dialog. Dette ble kommunisert på en gode måte, og det viktigste er at det ble forstått og at det fungerer, sier helseministeren.