Farida (14) kom til Norge i 2011, men ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015.
Farida (14) kom til Norge i 2011, men ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015. Foto: Privat

FN gir Farida (14) Norge-håp

Med FNs høykommisær for flyktninger med i retten mot Utlendingsnemnda (UNE) håper støttegruppa for Farida (14) på at hun skal få komme tilbake til vennene på Dokka.

– Det er det som holder henne i live, sier Kathrine F. Rosenberg om at Farida(14) fremdeles får undervisning på skype hver uke fra læreren sin på Dokka.

– Livet hennes er satt på vent fordi de går ikke ut og hun er så sliten, forteller Støttegruppa om jenta som har vært så lenge inne at da hun tok på seg skoene så passet de ikke lenger.

– Hun har ventet så alt for lenge. Det har vært oppturer før og vi har vunnet frem flere ganger, men det er ingen forskjell for Farida. Nå er det på tide med en endelig avklaring, sier Rosenberg da TV 2 møter støttegruppa i Oslo.

Fem år etter at Farida og foreldrene ble tvangssendt fra Norge til Afghanistan har fire medlemmer av støttegruppa kommet for å følge den femte rettsrunden om Faridas skjebne, denne gang i Borgarting lagmannsrett.

– Vi er klare for den femte rettsrunden og vi har store forventninger siden FN er inni saken, noe som er ganske uvanlig. Det at de har valgt å støtte vår sak som partshjelp til fordel for Farida er stort. Hvis vi vinner frem nå har vi store forhåpninger til at Farida kan få komme tilbake til Norge.

Farida Khurami kom til Norge sammen med moren Noorya Mushin i 2011, og fikk innvilget oppholdstillatelse. De hadde ifølge moren kommet bort fra Faridas far Hafiz Khurami under flukten fra Afghanistan.

Da faren kom til Dokka året etter var det stor glede i familien og blant venner over gjenforeningen, men UNE trakk tilbake flyktningestatusen til Farida og moren.

Etter neste fire år på Dokka ble Farida skilt fra klassevennene sine og tvangssendt til Afghanistan i februar 2015.

Vennene trodde hun skulle komme tilbake til Dokka etter at familien vant mot UNE i tingretten, lagmannsretten og tilslutt Høyesterett. Men da kom UNE med et nytt vedtak som satte en stopper for at familien kunne komme tilbake til Norge.

– Brudd på flyktningekonvensjonen

UNE mente oppholdsgrunnlaget falt bort, og påstod i et nytt vedtak etter Høyesteretts dom at det var trygt for familien å vende tilbake til Afghanistan.

UNE fikk medhold i vedtaket de gjorde 4. mai 2018, men familien anket, og nå skal vedtaket prøves på nytt i lagmannsretten denne uken.

Familiens advokat Arild Humlen mener UNE bryter FNs flyktningekonvensjon og krever at vedtaket blir kjent ugyldig.

– Denne saken handler om Norge skal følge en lojal tolkning av flyktningekonvensjonen i samsvar med FNs syn, og det andre er spørsmålet om det er om det har blitt vesentlig tryggere og sikrere i Afghanistan, sier Humlen til TV 2.

– UNEs syn på saken er fremdeles at det var riktig å avslutte familiens tillatelse til å bo i Norge. Mor og barn kom først til Norge uten at far var med. Da fikk de en tillatelse hvor det sto helt tydelig at den kunne trekkes tilbake hvis faren dukket opp. Det var akkurat dette som skjedde, sier avdelingsleder i Utlendingsnemnda, Ingun Marie Halle til TV 2.

– Underlig

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) stiller med en egen prosessfullmektig i saken, advokat Terje Einarsen.

Han holder et partsinnlegg på Faridas side tirsdag.

På forhånd har UNHCR gjort det klart i et prosesskriv til retten at det etter deres oppfatning oppfatning er det ikke grunnlag for opphør og tilbakekall av flyktningstatus i Farida-saken.

– Det er underlig at Norge stiller seg i den situasjonen at høykommissæren beslutter å gå inn med egen advokat for å veilede domstolen om hvordan denne konvensjonen skal anvendes, kommenterer Humlen.

UNHCR er enig i at UNE har feiltolket flyktningekonvensjon, som Norge har sluttet seg til, sier Humlen.

– Når da høykommissæren kommer inn og sier at dette er en korrekt forståelse av flyktningekonvensjonen, så vil jo det i betydelig grad styrke saken til Farida og familien hennes.

Håp for familien

Det er sjelden FN intervenerer direkte i en rettssak i et land.

Det har ikke vært mulig å få intervju med Einarsen før ankesaken, men i prosesskrivet går det fram at UNHCR mener saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til tolkning og anvendelse av flyktningkonvensjonen

– For å være helt sikker på at domstolen følger de internasjonale normene for flyktningekonvensjonen stiller de med egen advokat, og vil følge hele saken, både med innledende innlegg og også med prosedyre, kommenterer Humlen.

– Gir dette håp nå, sett fra familiens side, om at de kan komme tilbake til Norge?

– Ja, hvis høykommissærens syn får gjennomslag i saken, så er det ikke noe annet valg.

UNE fastholder på sin side at de hadde rett til å sende ut familien

– At UNHCR stiller med egen representant i saken, endrer ikke vårt syn på saken. Nå er det opp til lagmannsretten å ta stilling til om de er enig i tingrettens dom, som kom til at UNEs vedtak var gyldig og i tråd med norsk regelverk og internasjonale forpliktelser, sier avdelingsleder Halle.

Spesialrådgiver er vitne

Da Farida og moren flyktet fra hjemdistriktet Jaghuri, fikk de beskyttelse i Norge fordi myndighetene mente det ikke var trygt for dem å vende tilbake tid.

Flyktningestatusen kan ikke tas tilbake selv om faren kom til Norge, framholder Humlen.

– Det må også foregå en endring av sikkerhetssituasjonen av vesentlig og fundamental karakter, og den må være stabil for at man kan oppheve en flyktningestatus.

Høyesterett fant i forrige runde UNEs vedtaket ugyldig fordi sikkerhetssituasjonen ikke var vurdert godt nok. I etterkant rettet UNE opp dette, og konkluderte med at familien trygt kunne oppholde seg på hjemstedet, og også i Kabul, der Farida og foreldrene har bodd i skjul i fem år.

– Man kan ikke sende flyktninger ut og så vente se om det er trygt, og hvis det er trygt i etterkant, så kan man si at flyktningestatusen kan opphøre, sier Humlen.

FNs tidligere spesialutsending i Afghanistan Kai Eide skal forklare seg i retten om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Han har tidligere stilt seg kritisk til UNEs vurdering av sikkerhetssituasjonen til Farida og familen.

Rettssaken starter tirsdag klokken 09 og du kan følge utviklingen på TV2.no