NYE STILLINGER: Koronaepidemien gjør at politiet har fått hjemmel til å ansette 400 nye politifolk. Nå skal også midlertidig ansatte kunne søke på disse stillingene.
NYE STILLINGER: Koronaepidemien gjør at politiet har fått hjemmel til å ansette 400 nye politifolk. Nå skal også midlertidig ansatte kunne søke på disse stillingene. Foto: Terje Pedersen

Midlertidig ansatte får søke på koronastillinger

Politidirektoratet åpner nå for at også folk som allerede jobber i politiet, skal kunne søke på de potensielt 400 nye koronastillingene.

Med de opprinnelige reglene ble politivikarer som om kort tid kunne ha krav på fast ansettelse i politidistriktene, skviset ut. Etter å ha jobbet midlertidig i tre år har ansatte krav på fast stilling i politietaten, skriver Politiforum.

I mars fikk Politidirektoratet hjemmel til å ansette 400 nye politifolk for å styrke bemanningen, som følge av koronaviruset. Ekskluderingen av vikarene var for å unngå å måtte ansette dem, av hensyn til et allerede stramt politibudsjett.