Gir grønt lys til lov mot kjønnslemlestele i Sudan

Overgangsregjeringen i Sudan gir grønt lys til en lov mot kjønnslemlestelse av jenter. Lovforslaget innebærer en strafferamme på tre års fengsel.

Nyhetsbyrået AP har fått en kopi av forslaget. Det må ratifiseres i et fellesmøte med regjeringen og et nasjonalt råd, slik praksisen nå er etter at president Omar al-Bashir ble styrtet i fjor.

Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis som har dype røtter i Sudan og andre land i Afrika, Asia og Midtøsten. Det ses i konservative samfunn gjerne som en måte å begrense kvinners kjønnsdrift på.

Ytre deler av kjønnsorganene skjæres av med spesielle kniver, sakser, skalpeller, glassbiter eller barberblad. Bedøvelsesmidler eller antiseptiske preparater brukes gjerne ikke, med mindre en lege deltar.

I en FN-rapport fra 2014 anslås det at 87 prosent av jenter og kvinner i Sudan i alderen mellom 15 og 49 har vært utsatt for kjønnslemlestelse.

Regjeringens forslag er del av en omfattende lovreform som også vil avskaffe dødsstraff for mindreårige og å forhindre at gravide kvinner fengsles for mindre lovbrudd.

(©NTB)