Oslo  20180109.
Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) orienterer om innbyggerundersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for politiet, og viser at befolkningens tillitt til politiet har økt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
DØMT: Aktor krevde at Hans Olav Overn skulle dømmes til 21 års fengsel, men han fikk ett års strafferabatt. 45-åringen godtok dommen.

frp-topp reagerer etter drapssak:

– Må se på lovverket

Hans Olav Overn (45) misbrukte og drepte sin egen sønn. Fordi 45-åringen tilsto, fikk han strafferabatt. Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener at det strider mot folks rettsoppfatning.

– Jeg mener at Stortinget bør se på lovgivningen når det får utslag som man ser i denne saken, sier stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til TV 2.

Han uttaler seg på generelt grunnlag, men utspillet kommer etter den såkalte Kapp-saken. Denne uken ble Hans Olav Overn (45) dømt for å ha forgrepet seg på sønnen sin, Oscar André Overn (15), for så å drepe ham på brutalt vis.

Retten mente drapet fremsto som en henrettelse.

Aktor Torbjørn Klundseter ba om at Overn skulle dømmes til 21 års fengsel. Han mente at tiltalte ikke skulle få strafferabatt selv om han tilsto ugjerningene.

DREPT: Oscar André Overn (15) ble drept av sin egen far.
DREPT: Oscar André Overn (15) ble drept av sin egen far. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Gjøvik tingrett valgte imidlertid å gi Overn ett års strafferabatt, og dermed ble dommen fastsatt til fengsel i 20 år.

– Fremstår urimelig

Per-Willy Amundsen understreker at han ikke mener at domstolene gjør noe feil, men han er kritisk til deler av lovverket som åpner for å gi tilståelsesrabatt i de mest alvorlige sakene.

– Jeg tror at det strider mot folks rettsoppfatning. Det fremstår som urimelig at drapsmenn kan forhandle seg til kortere straff, sier han.

Amundsen presiserer at han ikke vil fjerne tilståelsesrabatten i alle alvorlige saker.

FRP-TOPP: Tidligere justisminister og nåværende stortingsrepresentant Per Willy Amundsen.
FRP-TOPP: Tidligere justisminister og nåværende stortingsrepresentant Per Willy Amundsen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Hvis man kommer med en tilståelse som bidrar til å oppklare en sak som ellers ville forblitt uoppklart, eller der tilståelsen fører til at politiet kan bruke langt mindre ressurser på saken, så mener jeg at man skal få strafferabatt.

– Men så ser man i andre alvorlige saker at tilståelsen kommer etter at politiet har bygget en sterk sak og sannsynligheten for domfellelse er veldig stor. Da mener jeg, på generelt grunnlag, at man ikke skal gi strafferabatt, sier Amundsen, som nå vil ta opp saken i justiskomiteen på Stortinget.

– Omvendt logikk

Lederen av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, er kritisk til Amundsens utspill.

– Det er ikke sånn at man kan forhandle om kortere straff ved å tilstå. Man kan tilstå, og så kan man be om å få kortere straff. Det er en vesentlig forskjell, sier han.

ADVOKAT-PROFIL: Marius Dietrichson har vært forsvarer i flere profilerte straffesaker. Han er også leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.
ADVOKAT-PROFIL: Marius Dietrichson har vært forsvarer i flere profilerte straffesaker. Han er også leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Dietrichson mener også at det er flere hensyn som må ivaretas.

– Når man tilstår og angrer, så kan det reflekteres i straffutmålingen. Men det viktigste er samfunnets behov for oppklaring av alvorlige straffbare handlinger, og ikke minst hensynet til fornærmede. For en fornærmet eller for de etterlatte, vil det være en fordel at tiltalen og de straffbare forholdene ikke bestrides av den siktede.

– Disse hensynene gjør seg mer gjeldende jo mer alvorlig saken er. Om man ser for seg en alvorlig voldtektssak, der bevisene fremstår som åpenbare, så vil det likevel være belastende for den fornærmede å høre en forklaring som går i retning av at hun var med på det. For meg virker det som omvendt logikk ikke å gi strafferabatt for tilståelser i alvorlige saker, sier Dietrichson.

Slipper ankerunde

Advokaten viser også til dagens lovverk som ikke premierer alle tilståelser.

– Det ligger allerede i loven at dersom tilståelsen kommer sent, eller har begrenset betydning for oppklaring, så er det ikke gitt at det gis nevneverdig straffereduksjon. Men det vil fortsatt ha noe å si for den fornærmede eller de etterlatte, sier han.

Dietrichson mener også at tilståelser som kommer sent i en sak kan være kostnadsbesparende for samfunnet fordi færre saker da vil bli anket.

– Det vil ikke ha noe å si for oppklaring av saken, men da slipper man en ny behandling i lagmannsretten, sier han.