Norwegian–forhandlingene fortsetter:

– Ulidelig spennende

– Dette er ulidelig spennende. Om de ikke lykkes med forhandlingene, er det veldig alvorlig for Norwegian. Da skal det mye til for at de overlever, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Norwegian fortsetter de omfattende forhandlingene med obligasjonseierne gjennom helgen, for å hindre at selskapet går konkurs.

Fredag ettermiddag opplyste Norwegian i en børsmelding at de er glade for å ha fått robust støtte fra tre av fire obligasjonseiere, som godkjenner selskapets forslag.

Men forslaget fikk bare 62 prosent støtte fra den siste gruppen med obligasjonseiere, noe som ikke er nok – ettersom det kreves to tredjedels flertall.

– Vår dialog med obligasjonseierne fortsetter med et klart mål om å komme fram til en løsning. Uheldigvis klarte vi ikke å få til en avtale før fristen, men forhandlingene vil fortsette gjennom helgen for å finne en løsning, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i børsmeldingen.

– Veldig alvorlig

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier at dette er ulidelig spennende, både for alle ansatte i Norwegian og luftfarten i Norge.

– Dette er en god start, men ikke avklart ennå. Dersom de ikke lykkes er det veldig alvorlig for Norwegian, da skal det mye til for at de overlever den ekstraordinære generalforsamlingen mandag, sier Elnæs.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier de neste dagene blir veldig spennende for Norwegian sin fremtid.
Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier de neste dagene blir veldig spennende for Norwegian sin fremtid. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dersom de klarer seg gjennom helgen, hvilket Norwegian er igjen da for oss forbrukere?

– Det blir jo et betydelig redusert Norwegian i forhold til det vi har i dag. Det blir færre fly, ansatte, færre ruter og trolig mer fokus på Norge og Skandinavia, sier flyanalytikeren.

På overtid

Fristen for obligasjonseierne å svare på Norwegians siste tilbud utløp egentlig torsdag kveld.

Men først fredag ettermiddag kom det en delvis avklaring, da de gikk ut med at selskapet ikke fikk med seg én av de fire obligasjonsgruppene på sin redningsplan.

Torsdag ettermiddag ble et møte med obligasjonseierne avlyst på kort varsel etter at Norwegian la et siste tilbud på bordet med frist til klokken 23 torsdag kveld.

Statlige kriselån

Norwegian-ledelsen har i ukevis arbeidet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner.

Et avgjørende ledd i planen er å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.

Det første tilbudet innebar at 60 prosent av lånene skulle konverteres til aksjer, samt konvertering av 85 prosent av et såkalt konvertibel obligasjonslån, verdt 150 millioner dollar. Dette ble i et nytt tilbud jekket ned til henholdsvis 50 prosent og 80 prosent.

Obligasjonseierne fikk deretter ytterligere innrømmelser i et nytt tilbud som de har vurdert siden torsdag.

Viktig søndag

Neste steg i redningsplanen starter allerede søndag, da selskapet må prøve å inngå en avtale med 24 leasingselskaper som leier ut fly til Norwegian.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram sier at forhandlingene fortsetter gjennom helgen.
Norwegians konsernsjef Jacob Schram sier at forhandlingene fortsetter gjennom helgen. Foto: Thomas Brun/ Ntb scanpix

Målet er å få dem med på å omgjøre leasingavtaler verdt 5,3 milliarder kroner til aksjer og redusere sine krav i selskapet.

Denne avtalen må være på plass søndag, og den vil i så fall bety at leasingselskapene vil eie til sammen 53 prosent av selskapet.

I børsmeldingen fredag kan det virke som Norwegian har fått støtte fra disse selskapene.

Generalforsamling mandag

Mandag 4. mai er det ekstraordinær generalforsamling hvor Norwegians aksjonærer avgjør om de vil godta redningsplanen. Her må de ta stilling til en emisjon, det vil si at det skrives ut flere aksjer.

Redningsplanen betyr i praksis at aksjonærene taper en stor del av verdiene sine. I børsmeldingen fredag understreket selskapet at generalforsamlingen vil gå som planlagt.

Hele flybransjen er hardt rammet av reiserestriksjonene som er innført både innad i Norge og internasjonalt for å hindre spredning av koronaviruset. Norwegian var allerede før koronakrisen i en vanskelig situasjon med høy gjeld.