Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), statsminister Erna Solberg (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og finansminister Jan Tore Sanner (H) presenterte torsdag regjeringens forslag til midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), statsminister Erna Solberg (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og finansminister Jan Tore Sanner (H) presenterte torsdag regjeringens forslag til midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet

Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for oljenæringen, slik at planlagte prosjekter kan realiseres. I praksis betyr det utsatt skatt.

I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– For å bidra til å skape aktivitet og sikre arbeidsplasser i en vanskelig tid foreslår vi noen midlertidige endringer. I praksis vil dette innebære at skatteregningen kommer senere, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen fremover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg.

– Samlet innebærer disse forslagene et betydelig likviditetsløft for oljenæringen, sier Sanner.

Virusutbruddet og de strenge smitteverntiltakene, både i Norge og internasjonalt, har rammet verdensøkonomien hardt. Oljemarkedet er preget av kraftig prisfall og stor uro.

Egen proposisjon 12. mai

Konkret får selskapene utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året.

Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og fram til produksjonsstart.

Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024. Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales. Departementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen, og regjeringen vil legge fram forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai.

Grønn pakke

Regjeringen vil i slutten av mai også legge fram en grønn omstillingspakke for næringslivet. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

– Disse tiltakene skal både hjelpe olje- og gassnæringen, men også bidra til at leverandørindustrien kan fortsette det grønne skiftet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Den grønne pakken vil komme sammen med regjeringens varslede proposisjon i slutten av mai om tiltak for å få i gang aktiviteten igjen etter virusutbruddet og den påfølgende nedstengningen.