Politiet pågrep mann (33) som reiste ulovlig fra Italia til Norge

Mannen trosset innreiseforbudet som gjelder under koronapandemien, men ble likevel løslatt.

Ifølge Hamar Arbeiderblad kan saken være en av de første innreisesakene under koronapandemien som har ført til at en person er pågrepet og fremstilt for varetektsfengsing.

Den 33 år gamle mannen, som er bosatt og har jobb i Italia, har familie i Norge.

Ifølge kjennelsen fra Hedmarken tingrett ble han bortvist fra Norge 20. april etter utlendingsloven, men returnerte etter bare seks dager, til tross for innreiseforbudet som gjelder på grunn av koronapandemien.

Han har i avhør uttalt at han skulle over til Norge «koste hva det måtte koste», fremgår det av tingrettens avgjørelse.

Løslatt mot meldeplikt

Politiet ville internere mannen på Trandum, noe domstolen kom frem til er for inngripende mot et enkeltmenneske.

«Retten har kommet til at internering er et uforholdsmessig inngrep, jf. utlendingsloven § 99. Retten viser her til at tidsperspektivet for utreise er uklart, og at utlendingen risikerer å sitte på Trandum over noe tid. I rapport vedrørende utvisning og uttransport er det angitt at det på grunn av covid-19-situasjonen går få fly til Italia og andre land.»

Påtalemyndigheten viste til et ønske om signaleffekt, men retten kunne ikke se at en internering nødvendigvis ville føre til at utsendelsen skjer raskere.

Hedmarken tingrett anså det som tilstrekkelig med meldeplikt og pålegg om bestemt oppholdssted, som et mindre inngripende tiltak.

33-åringen samtykket til meldeplikt og til å levere fra seg pass. Han ble løslatt etter rettsmøtet onsdag.