RASER: Daglig leder Geir Cato Kristiansen ved trafikkskolen Learn mener det umulig kan være lovlig at staten har tatt monopol på yrkessjåførutdanning og skviser ut private aktører.
RASER: Daglig leder Geir Cato Kristiansen ved trafikkskolen Learn mener det umulig kan være lovlig at staten har tatt monopol på yrkessjåførutdanning og skviser ut private aktører. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2

trafikkskole-bråk:

Raser over urimelig forskjellsbehandling

Mens offentlig eide trafikkskoler fikk starte opp igjen med trafikkopplæring mandag, må alle landets private trafikkskoler forsatt holde stengt.

Da regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid, ble også landets over 700 private trafikkskoler stengt.

Mandag fikk landslinjene på videregående skoler starte opp trafikkopplæringen igjen. Da regnet de privatskolene med at dette også gjaldt for dem – men nei.

Direktør Torgeir Abusdal i landets største bransjeforbund for trafikkskoler ATL er helt satt ut over forskjellsbehandlingen.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at helsedirektoratet forskjellsbehandler trafikkskolene på denne måten, sier Abusdal til TV 2.

Uro og sinne

De siste dagene har han fått mange henvendelser fra frustrerte trafikklærere som nå ser livsverket forvitre, mens de må sitte å se på at videregående skoler kan åpne for trafikkopplæring.

– Det er mye uro og sinne i bransjen nå, sier Abusdal.

For en uke siden åpnet også trafikkopplæring i Danmark igjen, mens bransjen i Norge ikke har fått noen signaler for når de kan åpne. Abusdal syns det er vanskelig å forklare medlemmene hvorfor de må holde stengt når de ser andre åpner opp.

– Vi har foreslått en bransjestandard, med en elev per bil, som ble sendt myndighetene tidlig i forrige uke – uten at vi har fått svar. Det er ingenting som gjør at vi er en større smitterisiko enn føreropplæring ved videregående skoler eller frisører for den saks skyld, sier direktøren i ATL.

– Henger på en greip

En av de mange som er frustrert er Geir Cato Kristiansen, daglig leder i trafikkskolen Learn. Utenfor trafikkskolen på Lierstranda, mellom Drammen og Asker, står en rekke parkerte personbiler, lastebiler og busser.

Kristiansen har nærmere 50 permitterte ansatte, som fortviler over situasjonen.

FORTVILET: Geir Cato Kristiansen syns det er fortvilende å være arbeidsgiver for sine nærmere 50 ansatte nå. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2.
FORTVILET: Geir Cato Kristiansen syns det er fortvilende å være arbeidsgiver for sine nærmere 50 ansatte nå. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2.

– Vi skjønner alle hvorfor vi måtte stenge virksomhetene fra 12. mars. Men nå, når de offentlige trafikkskolene har fått åpne, er det fortvilende å være arbeidsgiver. Det er vanskelig å forklare for mine ansatte hvorfor vi nå må holde stengt, sier Kristiansen.

Han mener det er ingen fornuftig forklaring på forskjellsbehandlingen i bransjen.

– Det kan umulig være lovlig at staten har tatt monopol på yrkessjåførutdanning og skviser ut private aktører, sier en oppgitt Kristiansen.

Svar skyldig

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kan ikke svare på om gjenåpning av trafikkskolene er langt unna. Det er dialog med helsemyndighetene, er alt han kan si.

– Vi ønsker jo å få størst mulig aktivitet, men det må være smittevernfaglig forsvarlig, sier Hareide.

Det er åpnet opp for kjøreopplæring for motorsykkel, men spørsmålet om når føreropplæring for bil samt klasseromsundervisning kan starte opp igjen er til vurdering, opplyser samferdselsministeren.

Hareide sier det neppe kommer en egen bransjeveileder knyttet til kjøreskoler, men at det heller blir snakk om en anbefaling fra helsemyndighetene for når de vil kunne åpne opp.

FRUSTRERT: Direktør Torgeir Abusdal i ATL kan ikke fatte at helsedirektoratet forskjellsbehandler trafikkskolene på denne måten. Foto: TV 2
FRUSTRERT: Direktør Torgeir Abusdal i ATL kan ikke fatte at helsedirektoratet forskjellsbehandler trafikkskolene på denne måten. Foto: TV 2

– Neglisjering av bransjen

Direktør i ATL mener at Hareide neglisjerer hele bransjen.

– Dette vitner om at vi har en samferdselsminister som dessverre ikke tar trafikkskolene på alvor eller som har satt seg inn i det samfunnsoppdraget som trafikkskolene utfører. Vi er helt tydelig en ikke-prioritert bransje, sier Abusdal.

Onsdag gikk den første av landets private trafikkskoler konkurs, som følge av smitteverntiltakene for å forhindre sprenging av koronaviruset.

Abusdal forteller om en bransje i dyp krise. Han tror at flere trafikkskoler kommer til å lide samme skjebne, dersom ikke en bransjestandard kommer på plass snart.

– Nå haster det å få en avklaring for vår bransje. Vi har flere medlemmer som balanserer på konkursens rand. Dersom det ikke kommer en avklaring innen få dager, går

Etterlyser en veileder

I gjennomsnitt tar 8000 personer førerprøven hver måned, men all aktivitet er satt på hold på grunn av koronautbruddet.

– Da blir det en uheldig opphopning, og mange risikerer å måtte vente lenge på å ta førerprøven, med de praktiske ulempene det medfører, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Medlemsorganisasjonen etterlyser en veileder for smittevern tilsvarende det andre bransjer har fått den siste tiden, slik at de igjen har kunnet åpne dørene.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF etterlyser en veileder for smittevern.
Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF etterlyser en veileder for smittevern. Foto: NAF

– Det er i det blå når føreropplæringen kan gjenåpne, og hva helsemyndighetene mener skal til. Vi ser at andre bransjer der man leverer tjenester én til én, har fått grønt lys, og at man har fått på plass rutiner som skal redusere smittefaren, sier Ryste.

Store konsekvenser

NAF stiller spørsmål ved den avventende holdningen, og de viser til at videregående skole har gjenopptatt føreropplæring på tungtransport.

– Vi mener det bør være fullt mulig å gjøre dette også for de ordinære kjøreskolene, sier Ryste.

Med langvarig nedstengning frykter NAF at det kan bli lange køer for å få gjennomført de obligatoriske kjøretimene utover året.

– Også for den enkelte som ikke får tatt lappen, kan dette få store konsekvenser ved at man for eksempel ikke får søkt på jobb eller lærlingplass, sier Ryste.

Helseminister Bent Høie (H) har ikke svart TV 2s henvendelse om når de vil komme med en anbefaling for gjenåpning av trafikkskolene.