STENGING AV SVALBARD FÅR STORE KONSEKVENSER: Reiselivsbransjen blør når det ikke kommer turister.
STENGING AV SVALBARD FÅR STORE KONSEKVENSER: Reiselivsbransjen blør når det ikke kommer turister. Foto: Dan celius

Her er Norges strengeste smitteverntiltak – nå forlenges stengingen av Svalbard

Sysselmannen viderefører de strenge vedtakene om hjemmekarantene for alle som ankommer Svalbard via flyplass, havn eller på annen måte.

Vedtaket gjelder i første omgang til 18. mai klokken 18.00. Hvis det er nødvendig, kan karanteneplikten bli forlenget etter denne datoen, skriver Sysselmann Kjerstin Askholdt i en pressemelding.

– Årsaken til at vi ikke vil oppheve karantenevedtaket, er at det fortsatt pågår arbeid for å håndtere et eventuelt utbrudd av smitte med Covid-19 på Svalbard. Et smitteutbrudd vil kunne skape utfordringer for beredskapen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

– Første prioritet nå er å planlegge for en gradvis gjenåpning av lokalsamfunnet og sikre at dette skjer på en smittevernfaglig trygg måte i tråd med nasjonale retningslinjer, forskrifter og råd, påpeker hun.

Norges strengeste smittevernregler

Beslutningen om å forlenge karantenen er gjort i samråd med sentrale myndigheter, samt smittevernlegen og Longyearbyen lokalstyre.

– I forståelse med disse har vi hatt og har et strengt smittevernregime på Svalbard. Denne strategien har vært vellykket og det er foreløpig ikke registrert smittede på Svalbard, sier Askholt.

Longyearbyen lokalstyre vil i samarbeid med smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus lage planer for åpning av skolen og hvordan markeringen av 17. mai kan gjennomføres.

INGEN TURISTER Å SE: Slik ser det ut i hovedgaten i Longyearbyen nå. FOTO: Dan Celuis
INGEN TURISTER Å SE: Slik ser det ut i hovedgaten i Longyearbyen nå. FOTO: Dan Celuis

– Det er blant annet derfor det nye karantenevedtaket er satt til 18. mai. Det er viktig at gjenåpning av funksjoner og tilbud i lokalsamfunnet skjer i tråd med nasjonale retningslinjer, råd og forskrifter, forteller hun.

Alle turoperatørene på Svalbard taper store summer på at øya er stengt, og mange er permitterte på øya.

–Vi er ikke klare til å ta i mot turister

– Vi får stadig spørsmål om det vil være mulig for norske turister å reise til Svalbard i sommer. Dette er et av de områdene vi sammen med nasjonale myndigheter kommer til å arbeide med fremover, opplyser Kjerstin Askholt.

– Foreløpig er vi ikke klare til å åpne opp for tilreisende. Først må det i tillegg til rutiner for testing og evakuering av pasienter, være laget planer for hvordan reiselivet kan gjenåpnes smittevernforsvarlig, samt retningslinjer/veiledere for hvordan reiselivet skal fungere i praksis,forteller hun.

Sysselmannen er i dialog med turistnæringen på Svalbard, og det vil uansett ikke bli snakk om noen full åpning av det populære turistmålet.

– Her må bransjen også ta ansvar for å utarbeide disse retningslinjene. Det skal nedsettes et eget arbeidsutvalg som skal vurdere og komme med forslag til tiltak og smittevernhensyn i forhold til hvordan næringsliv og reiseliv på Svalbard kan gjenåpnes, sier Askholt.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i regjeringens råd og retningslinjer. Forslagene skal leveres Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, forteller hun.

Liv og helse er viktigst

Ut fra nasjonale reiseråd og fordi alle tilreisende må i hjemmekarantene ved ankomst her, frarådes fortsatt turister og andre reisende uten nødvendig årsak å reise til Svalbard inntil videre.

– Sysselmannen har stor forståelse for at reiselivsnæringen og næringslivet for øvrig på Svalbard er i en svært vanskelig situasjon og ønsker å åpne opp for tilreisende så snart som mulig.

LITEN AKTIVITET: Svalbard Husky er bare en av mange reiselivsbedrifter som er berørt. FOTO: Dan Celius
LITEN AKTIVITET: Svalbard Husky er bare en av mange reiselivsbedrifter som er berørt. FOTO: Dan Celius

Vi formidler disse synspunktene til sentrale myndigheter. Det er imidlertid viktig å understreke at jobb nummer én er å hindre og begrense smitte og beskytte befolkningen. Liv og helse kommer alltid først, understreker Kjerstin Askholt.

Følg smittevernrådene

Sentrale myndigheter har varslet endringer i de nasjonale retningslinjene for håndtering av korona-situasjonen framover. Disse vil bli presentert i tiden fremover, og vil også være førende for Svalbard.

Det vil fortsatt være mulig for virksomheter å gi unntak fra karantenebestemmelsene for ansatte i kritiske funksjoner for driften av virksomheten.

Samtidig må man være forberedt på at koronapandemien vil kunne ta seg opp igjen.

– Det er derfor viktig at alle fortsetter med å følge de grunnleggende rådene for smittevern med å redusere kontakthyppigheten, holde god avstand til andre og vaske hendene jevnlig, sier Askholt.

Personer som har hoste, feber eller forkjølesessymptomer skal holde seg hjemme fra arbeidsstedet og være varsomme utendørs. Alle må tilstrebe å hode en avstand på minst 2 meter fra hverandre. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer, uttaler Kjerstin Askholt, sysselmann på Svalbard.