Professor Eivind Smith har brukt starten på 2020 til å gjennomgå tilsynsordningen for kriminalomsorgen. Han konkluderer med at ordningen må endres.
Professor Eivind Smith har brukt starten på 2020 til å gjennomgå tilsynsordningen for kriminalomsorgen. Han konkluderer med at ordningen må endres. Foto: NTB/TV 2

Jusprofessor vil skrote utskjelt fengselstilsyn

Uklarheter om honorar, mandat og ansvar har ført til kaos i tilsynsordningen blant fengsler på Vestlandet. Nå vil jusprofessor Eivind Smith skrote dagens ordning.

Det fremgår i en fersk utredning som Smith har sendt justisdepartementet. Han har på oppdrag for departementet vurdert tilsynsordningen for kriminalomsorgen, som TV 2 har satt søkelyset på i en rekke artikler.

Dommen er ikke nådig.

– Generelt fungerer systemet veldig dårlig. Det er ingen som tar et overordnet ansvar for at tilsynsordningen skal fungere slik den bør, sier Smith til TV 2.

Nå anbefaler han radikale endringer fra dagens ordning.

Visste om kritikk – ingenting skjer

Den erfarne professoren i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo gir strykkarakter til måten dagens tilsynsordning er lagt opp på.

– Dette er en ordning som har drevet med vinden i mange år. Departementet har også vært klar over at det vært utfordringer ved ordningen, blant annet fordi Sivilombudsmannen ved flere anledninger har påpekt svakheter. Likevel har det ikke blitt gjort noe, sier jusprofessoren som i sin karriere blant annet har ledet Opplæringslovutvalget, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen og Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen.

Sterke reaksjoner på penge-krangel

Som TV 2 har fortalt har en bitter pengekrangel ført til at tilsynsrådet for kriminalomsorgen i Region Vest ikke arbeidet på et halvt år. Stridens kjerne er en faktura på 850 000 kroner.

Konsekvensen er at de innsatte på Vestlandet ikke har et fungerende tilsynsråd, slik de har krav på etter både norsk lov og internasjonale konvensjoner. Saken har vekket sterke reaksjoner, både hos Advokatforeningen og blant opposisjonen på Stortinget.

Nå mener professor Smith at hele ordningen må endres. Forslagene innebærer en tydelig profesjonalisering.

Store endringer

I korte trekk kan forslaget oppsummeres slik.

Dagens ordning:

* Kriminalomsorgen i Norge er inndelt i fem ulike regioner. I hver av disse finnes et tilsynsråd.

* Rådet skal være uavhengig, og fylkesmennene i hvert enkelt fylke har ansvar for å velge ut medlemmer til rådet.

Professor Eivind Smith mener tilsynsordningen bør endres.
Professor Eivind Smith mener tilsynsordningen bør endres. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

* Det stilles ingen formelle krav for å bli medlem i tilsynsrådet. Medlemmene gis et personlig honorar i tråd med satsene i Statens personalhåndbok.

Smiths forslag:

* Minst tre faste medlemmer i et nasjonalt tilsynsråd. Disse blir fast ansatt.

* Legmedlemmer blir spredt over hele landet.

* Leder og nestleder må oppfylle de samme krav som stilles for å bli dommer. Øvrige ansatte må ha relevant erfaring.

* Tredje medlem trenger ikke å være jurist, men bør ha relevant erfaring.

* Klart mandat, klare regler for honorering og tydeliggjøring av ansvar.

Arbeider med oppfølging

Arbeidet startet på begynnelsen av 2020, og Smith har i sin utredning gitt klare anbefalinger til departementet. Selv sier han at det viktigste er at noe skjer med ordningen.

– Jeg mener at en profesjonalisering med fast ansatte vil gi store fordeler, og at det vil gjøre tilsynsordningen lang bedre rustet for å ivareta den oppgaven de har. Om departementet følger mine anbefalinger er underordnet, sier Smith.

Departementet har tidligere uttalt til TV 2 at det arbeides med oppfølging professor Eivind Smiths utrdedning om tilsynsrådsordningen. I den forbindelse vil det være naturlig å se hen til også disse konkrete erfaringene.