Innsatte i Hustad fengsel er blant de som rammes av den pågående pengekrangelen mellom tilsynsrådet for kriminalomsorgen og Justisdepartementet
Innsatte i Hustad fengsel er blant de som rammes av den pågående pengekrangelen mellom tilsynsrådet for kriminalomsorgen og Justisdepartementet Foto: Heine Schjølberg / TV 2

Krangelen om tilsynsrådet:

Innsatte fortviler over pengekrangel

Pengekrangelen på Vestlandet kommer på toppen av strenge korona-regler for de innsatte. – Ordet som best beskriver situasjonen er vel fortvilelse, sier innsatt.

Hustad fengsel utenfor Molde er en del av kriminalomsorgen region vest. Fengselet er dermed et av flere som det lokale tilsynsrådet har ansvar for å følge opp, gjennom tilsyn og dialog med innsatte.

Som TV 2 har fortalt står nå ledelsen i tilsynsrådet for nettopp region vest i en bitter pengekonflikt med Justis- og beredskapsdepartementet. Konflikten har resultert i at ledelsen ikke har gjort noe tilsynsrelatert arbeid på et halvt år.

Reportasjen ble sendt på TV 2 Nyhetene i helgen, noe de innsatte på åpen avdeling på Hustad fengsel også fikk med seg.

– Det første jeg tenkte da jeg så reportasjen var at: «Der har vi forklaringen på hvorfor det ikke har vært tilsyn her i vår. Der har vi forklaringen på hvorfor vi ikke har hørt noe tilbake på henvendelsene våre», sier en innsatt på avdelingen til TV 2.

Fortvilelse blant innsatte

Mannen er tillitsvalgt i fengselet, og de innsatte fortviler nå over det de opplever som en svært vanskelig situasjon. Nyheten om at tilsynsrådets arbeid inntil videre har stanset, kommer for de innsatte på toppen av strenge restriksjoner som følge av koronapandemien.

– Ordet som best beskriver situasjonen er vel fortvilelse, sier han.

Han ønsker å berømme de ansatte ved fengselet. Likevel mener han at det ikke er riktig at de innsatte ikke skal ha den kanalen ut til omverdenen som de lovmessig har krav på. Tilsynsrådets oppgave er å ivareta rettighetene til de innsatte i landets fengsler.

– Det har gått flere henvendelser ut fra oss de siste månedene som vi ikke har fått svar på. Her inne er folk fortvilet, spesielt fordi vi nå har blitt fratatt muligheten til å få besøk i halvannen måned i forbindelse med koronaviruset. Egentlig skal disse restriksjonene opphøre 1. mai, men vi får mye motstridende informasjon. Dette er en sak som tilsynsrådet vanligvis kunne ha vært til hjelp i, for å løfte vår stemme, sier den innsatte.

Tilsynsmedlem i Møre og Romsdal, Linda Bøyum-Folkeseth, mener det blir vanskelig å utføre flere tilsyn før konflikten løses. Foto: Privat
Tilsynsmedlem i Møre og Romsdal, Linda Bøyum-Folkeseth, mener det blir vanskelig å utføre flere tilsyn før konflikten løses. Foto: Privat

Dårligere oppfølging

Pengekrangelen står mellom tilsynsrådets leder og nestleder på den ene siden, og Justisdepartementet på den andre. Både leder og nestleder holder til i Bergen, og har hovedansvar for fengslene i og rundt landets nest største by. Likevel berøres også de tilsynsrådsmedlemmene som har ansvar for andre områder, som i Møre og Romsdal der Hustad fengsel ligger.

– Vi prøver så godt vi kan å følge opp de innsatte slik vi skal, men vi må innrømme at vår oppfølging har blitt påvirket av denne situasjonen, innrømmer Linda Bøyum-Folkeseth, medlem i tilsynsrådets region vest.

Ingen flere tilsyn før konflikten er løst

Statssekretær Thor Kleppen Sættem sa tidligere denne uken til TV 2 at de skal ferdigbehandle saken om pengekrangelen om kort tid.

– Generelt er det naturligvis uheldig dersom tilsynsarbeidet stopper opp på grunn av uklarheter om honorar. For øvrig gjennomgår departementet ulike sider ved ordningen med tilsynsråd for kriminalomsorgen, sier Sættem.

Det siste tilsynet ved Hustad fengsel ble gjennomført i januar i år. Ifølge den lokale tilsynsrådslederen var tilsynsrådet i kontakt med fengselet vedrørende saksbehandlingstid.

Frem til situasjonen mellom tilsynsrådet og Justisdepartementet blir løst, ser Bøyum-Folkeseth på det som vanskelig å utføre flere tilsyn.

– Egentlig hadde vi planlagt et tilsyn i mars, og et nytt før sommeren, men jeg ser for meg at det blir vanskelig. Både av hensyn til korona-situasjonen, men også på grunn av den pågående konflikten, sier hun.