EKS-STATSRÅD: Ingvil Smines Tybring-Gjedde var samfunnssikkerhetsminister i regjeringen til Erna Solberg.
EKS-STATSRÅD: Ingvil Smines Tybring-Gjedde var samfunnssikkerhetsminister i regjeringen til Erna Solberg. Foto: NTB Scanpix

Eks-statsråd med etterlønn forsøkte å selge inn korona-prosjekt til regjeringen

Samtidig som Ingvil Smines Tybring-Gjedde mottok etterlønn fra Statsministeren kontor, solgte hun inn et prosjekt til regjeringen hvor hun trekker frem sin bakgrunn som tidligere samfunnssikkerhetsminister.

Da Frp gikk ut av regjering 24. januar, gikk Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) av som samfunnssikkerhetsminister.

Hun har inntil 24. april mottatt etterlønn, viser e-poster:

«Jeg søker om utvidet fratredelsesytelse for perioden fra og med 24. februar til og med 24. april 2020. Jeg erklærer herved at jeg ikke vil ha annen arbeids- eller næringsinntekt, pensjon eller lignende i denne perioden. Jeg kommer heller ikke til å ha utbetalt skattbar kapitalinntekt i perioden,», skrev Tybring-Gjedde til Statsministerens kontor 24. mars. Søknaden ble godkjent.

Nå kan TV 2 vise at Tybring-Gjedde jobbet aktivt inn mot regjeringen og fremmet et prosjekt til både Statsministerens kontor og Folkehelseinstituttet.

Det skjedde samtidig som hun mottok etterlønn fra Statsministerens kontor.

I en SMS til statssekretær Ingvild Stub ved Statsministerens kontor skrev Tybring-Gjedde 8. april:

«Jeg er i kontakt med en gruppe mennesker sammensatt av eks-politimenn fra deltagruppen, sikkerhets- og beredskap, helse (leger og sykepleiere med smittevernbakgrunn), ++ som en stund har jobbet med å sette sammen innhold i et opplegg for skolene når de en gang skulle åpne. Med den usikkerheten mange foreldre/foresatte og ansatte ved skolene nå opplever, og ikke minst motstanden regjeringen møter ved flere av landets kommuner om beslutningen om å åpne etter påske, vil tilbudet/tjenesten denne gruppen har utarbeidet og utvikler nå, kunne bidra til en bedre gjennomføring av beslutningen om å åpne skolen.»

TRAKK FREM STATSRÅD-BAKGRUNN: Ingvil Smines Tybring-Gjedde.
TRAKK FREM STATSRÅD-BAKGRUNN: Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Foto: Terje Pedersen

Formålet med opplegget ble formulert slik i e-posten: «å bistå lokale og nasjonale myndigheter med å implementere fastsatte operative og kommunikative tiltak ifbm åpning av skolen under covid-19 krisen.»

Les hele SMS-en her.

Statssekretær Stub henviste Tybring-Gjedde til Folkehelseinstituttet, og viste til at de har fått i oppgave av regjeringen å lage en veileder sammen med skole- og barnehagessektoren.

Trekker frem bakgrunnen som tidligere statsråd

10. april skriver Tybring-Gjedde en e-post til Folkehelseinstituttet (FHI), hvor hun også skriver at hun inngår i gruppen som tidligere samfunnssikkerhetsminister.

«Jeg er i kontakt med en gruppe mennesker sammensatt av en gruppe eksperter på ulike relevante områder (eks-politimenn, sikkerhet- og beredskap, IT/cyber, helse, pedagogikk ++ og meg som tidligere samfunnssikkerhetsminister) som kan levere et samlet program som dekker mange av de behovene som naturlig anmerkes. Gruppen har jobbet med å sette sammen innhold i et opplegg for skolene når de en gang skulle åpne», skriver Tybring-Gjedde.

Hun skriver at gruppen mer konkret kan tilby opplæringsprogram for lærere, informasjonsvideoer og kompendier som lærere kan bruke i informasjonsarbeidet mot elever og en kommunikasjonsplan til foresatte.

Kunnskapsdepartementet overtok henvendelsen til FHI.

Kunnskapsdepartementet: – Ble aldri diskutert honorar

14. april avslår Kunnskapsdepartementet tilbudet fra Tybring-Gjedde. Det viser en e-post TV 2 har fått innsyn i.

«Det er ikke lagt planer fra nasjonale myndigheter å anskaffe bistand av den karakter som dere tilbyr i e-posten. Vi kan ikke svare for lokale myndigheters behov for slik bistand», svarer ekspedisjonssjef Kjersti Flåten i Kunnskapsdepartementet.

Til TV 2 sier Flåten at det aldri ble diskutert noe honorar, fordi departementet takket nei til tilbudet.

– Kunnskapsdepartementet mottok en henvendelse fra Tybring-Gjedde per mail med spørsmål om vi ønsket bistand med å implementere operative og kommunikative tiltak i forbindelse med åpning av skoler og barnehager. Vi takket nei til dette, og svarte at det ikke er lagt planer fra nasjonale myndigheter for å anskaffe denne type bistand fra eksterne aktører. Dermed ble det heller ikke diskutert noe honorar, sier Flåten.

Tybring-Gjedde: – Ikke et betalt oppdrag

TV 2 har spurt Ingvil Smines Tybring-Gjedde om hvem hun jobbet for i dette prosjektet. I en e-post til TV 2 skriver hun:

– Som politiker blir man kontaktet av mennesker, bedrifter og organisasjoner til stadighet for å bistå med utfordringer eller nye muligheter. Selv om jeg ikke er statsråd eller nasjonal politiker lenger, er det naturlig for meg å hjelpe til med at ressurser finner hverandre og at gode ideer til det beste for landet vårt kan bli realisert, skriver den tidligere statsråden.

Hun skriver videre at det «spesielt i den situasjonen landet vårt står overfor nå er det ikke unaturlig å bistå med min overordnede kunnskap om beredskap for å sørge for økt sikkerhet i en krisesituasjon.»

Tybring-Gjedde svarer ikke konkret på hvem hun jobbet for.

GA NØKKELEN VIDER: Monica Mæland overtok saksfeltet til Tybring-Gjedde.
GA NØKKELEN VIDER: Monica Mæland overtok saksfeltet til Tybring-Gjedde. Foto: Fredrik Hagen

– Den aktuelle saken du stiller spørsmål om er en gruppe med ulike mennesker med et ønske om å bistå samfunnet vårt i den krevende situasjonen vi står overfor som land pga covid19. Jeg har i min henvendelse nevnt meg selv for å informere om at jeg har hatt en rolle i denne gruppen; som har vært å orientere om hvem som har ansvar for hva samt å videreformidle gruppens ideer til statssekretær Ingvild Stub ved SMK, Udir og FHI.

Hun sier hun ikke har hatt noe arbeidsforhold i gruppen eller mottatt noen form for kompensasjon.

– Det var heller aldri snakk om at dette skulle være et betalt oppdrag til myndighetene fra gruppen. Det er heller ikke noe arbeidsforhold mellom gruppemedlemmene. Det har derfor ikke vært en aktuell problemstilling å melde dette inn til Karantenenemnda, skriver Tybring-Gjedde.

På nye spørsmål fra TV 2 skriver Tybring-Gjedde at det ikke var noen bedrift eller organisasjon hun jobbet for.

– I denne spesifikke henvendelsen var det ikke noen bedrift eller organisasjon men enkeltmennesker som ønsker å bidra.

– Du inkluderer også deg selv i gruppen som ønsker rådgi. «+meg som tidligere samfunnssikerhetsminister(...)» Skjønner du at det fremstår som at du er en del av denne gruppen?

– Jeg har forståelse for at det fremstår klønete å nevne meg selv i henvendelsen jeg sendte. Jeg burde ha bedt de som kontaktet meg om å kontakte SMK, Udir og FHi på egenhånd, men gitt den spesielle situasjonen med covid-19 og åpningen av skoler rett over påske, så ville jeg sørge for at informasjonen kom frem før påsken, svarer Tybring-Gjedde.

– Det skisseres også opp et ganske omfattende opplegg med kompendier, videoer og rådgivning. Mener du at denne tjenesten og dette materialet skulle tilbys gratis til staten? Hvem skulle i såfall ta kostnadene?

– Kostnader var aldri diskutert. Dette var kun en idé og et ønske om å bidra fra enkeltpersoner som jeg videreformidlet.

Hun har ikke ønsket å stille til et TV-intervju om saken.

Oppstart i ny jobb etter e-postene ble sendt

Som Dagens Næringsliv har omtalt skal Tybring-Gjedde tilbake i en nyopprettet spesialrådgiverstilling i Innovasjon Norge.

Kontakten med regjeringen skjedde før oppstarten i Innovasjon Norge.

Tybring-Gjedde sier oppstarten nå er satt til 5. mai.

– Datoen er satt av min sjef, skriver hun til TV 2.

I karantenenemndas vedtak ga karantenenemnda Tybring-Gjedde saksforbud i ett år etter avgangen. Saksforbudet omhandler saker som sorterer under de områdene Tybring-Gjedde hadde ansvaret for innenfor samfunnssikkerhet, og saker som gjelder anskaffelser og byggeprosjekter innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

Nemnden begrunnet vedtaket med at saksforbudet skal forhindre at det reises «mistanke om at kunnskapen benyttes i samarbeid med næringsaktører».

Plikter å si ifra om jobber

Leder av karantenenemnda, Hill-Marta Solberg, vil ikke gjøre en forhåndsvurdering av tilbudet Tybring-Gjedde har gitt regjeringen.

Hun minner imidlertid om at det er eks-statsråden selv som må informere om jobber hun nå tar, for å hindre at det ikke oppstår uryddige interessekonflikter og habilitetsproblemer.

– Hun har en plikt til å si ifra om jobber hun nå tar. Den informasjonsplikten varer et helt år fra fratredelse, sier Solberg til TV 2.