FRYSER LØNNINGENE: Politikerne på Stortinget når ikke opp til en årslønn på over en million kroner i år heller. Tirsdag vedtok de å fryse både egne og statsrådenes lønninger i påvente av utvalgsarbeid. Foto: Stål Talsnes/TV 2
FRYSER LØNNINGENE: Politikerne på Stortinget når ikke opp til en årslønn på over en million kroner i år heller. Tirsdag vedtok de å fryse både egne og statsrådenes lønninger i påvente av utvalgsarbeid. Foto: Stål Talsnes/TV 2

Politikerne får null i lønnstillegg i år

Et eget utvalg skal nå vurdere politikernes inntektsnivå.

Stortinget vedtok tirsdag å fryse lønningene til alle norske politikere på alle nivåer.Årsaken er ikke korona-epidemien, men at flertallet i Stortinget ønsker å sette ned et utvalg for å vurdere lønnsnivået til våre folkevalgte, og gjennomgå måten Stortingets lønnskommisjon fungerer på.Mens de øvrige lønnsforhandlingene i år er utsatt til høsten, vedtok Stortinget altså tirsdag å fryse sine egne godtgjørelser.Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte imot forslaget. Ap fore