RAMMES FORSKJELLIG: Hvordan flyturene dine fremover blir, avhenger av hvem du reiser med, tror flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.vil
RAMMES FORSKJELLIG: Hvordan flyturene dine fremover blir, avhenger av hvem du reiser med, tror flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.vil Foto: Håkon Mosvold Larsen

Slik tror flyeksperten det blir å reise i sommer

Den nye veilederen som sier hvordan man skal unngå koronasmitte på fly kan påvirke deg som passasjer på flere måter.

Tirsdag ble den nye veilederen for hvordan vi skal fly fremover lansert.

Et av hovedmomentene i den, er at det fremover skal være ett tomt sete mellom hver passasjer.

Til TV 2 sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs at veilederen vil ramme selskapene og deg som reiser på flere måter.

Og hvordan dette skjer, vil avhenge av hvem du reiser med, ifølge analytikeren.

– Rammer Norwegian og Widerøe

– En av forskjellene mellom SAS og Norwegian, er at førstnevnte har gjennomsnittlig høyere priser, og lavere fyllingsgrad, sier han.

Med fyllingsgrad mener analytikeren hvor mange av det totale antallet seter som er i bruk. Før koronakrisen, i perioden november 2019 til januar i år, var fyllingsgraden på et SAS-fly på 68,5 prosent, ifølge SAS' investor-rapport. Tirsdag opplyste SAS til TV 2 at den nye regelen medfører et kutt i 30 prosent på deres kapasitet.

– Når man da må kutte seter som tilsvarer 30 prosent, påvirker dette ikke SAS i så stor grad, ettersom det er på dette nivået de allerede er på. Norwegian vil derimot transportere færre passasjerer, sier han.

Ifølge Norwegians tilsvarende rapport for tredje kvartal i 2019, fylte selskapet da i gjennomsnitt opp rett i underkant av 9 av ti seter.

Elnæs tror at Norwegian, i tillegg til Widerøe, som har fly med kun to pluss to seter i bredden, og dermed ikke har noe midtsete å kutte, vil bli rammet hardest av den nye regelen.

Widerøe fortalte til TV 2 tirsdag at halvparten av deres flyseter vil stå tomme med de nye reglene. Unntaket for den nye regelen er situasjoner der passasjerer er i samme husstand: Da kan de sitte sammen.

Dyrere

Elnæs tror at sete-reduksjonen også vil gi høyere pris for passasjerene, ettersom flyselskapenes potensielle inntekt vil være lavere, mens driftsutgiftene forblir de samme.

– Jeg tror dette kan resultere i høyere billettpriser. Man kommer nok ikke til å se det i morgen, men etterhvert som markedet tar seg opp. Kan ikke flyselskapene selge seter over hele flyet, vil det nok skje en justering på billettprisene, om ikke det kommer inn en form for subsidier eller lignende, sier analytikeren.

– Dette tiltaket vil sannsynligvis over tid være en driver for å øke billettprisene. Det er overhodet ikke en type løsning flyselskapene er glad i, ettersom forretningsmodellen deres i så stor grad er basert på inntektsoptimalisering. Det fungerer ikke helt når rammebetingelsene er endret, fortsetter han.

Men Elnæs tror det går en grense på hvor stor prisøkningen kan bli.

– For da vil ingen fly.

Kan bli krøll

Hvilke flytyper selskapene bruker, vil også bli rammet av de nye reglene, sier Elnæs.

– Norwegian har en ensartet flyflåte, med 180 seter per fly. SAS har derimot en del forskjellige 737-fly, med forskjellig konfigurasjon. I tillegg kommer Airbus-flyene. Så de har en «mixed fleet». Det kan skape trøbbel for dem om de må bytte fly, av operative eller tekniske årsaker, sier han.

– Det skjer ofte at flyselskap må skifte fly, om det eksempelvis kommer for sent. Under de nye reglene, der man ikke kan utnytte flyene som man vanligvis kan, kan det oppstå problemer om flyet som kommer inn er mindre. Da kan det kanskje ikke brukes, fortsetter Elnæs.

– Så hva skjer om du har bestilt reise til i sommer, på et fly som potensielt ikke har nok seter lenger?

– Da finnes det to alternativer: En kan sette inn mer kapasitet, noe som gir økt risiko om det ikke blir fylt opp, eller man kan sette inn et større fly. For Norwegian betyr sistnevnte ikke noe, for alle deres fly er like, mens SAS kan få problem om et større fly må erstattes med ett mindre, da blir det for få seter om det større flyet var solgt ut.