KJØRT HIT: Den tredje og den fjerde gangen 22-åringen ble stoppet av politiet, tok de ham med til arresten på politihuset på Grønland. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
KJØRT HIT: Den tredje og den fjerde gangen 22-åringen ble stoppet av politiet, tok de ham med til arresten på politihuset på Grønland. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Brøt karantene fire ganger – 22-åring slipper fengsel

Påtalemyndigheten ba om ubetinget fengsel for en mann som fire ganger brøt reglene om karantene. Retten mener det holder med bot og betinget fengsel.

Oslo tingrett har dømt 22-åringen til 18 dager i betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner.

Det kommer fram i dommen mot mannen som ble avsagt tirsdag.

Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård ba i retten om 18 dagers ubetinget fengsel for 22-åringen.

Nygård sier til TV 2 at han onsdag vil vurdere dommen og samtidig ta stilling til om den skal ankes.

– Grundig

I dommen heter det at retten mener at utbetinget fengsel i utgangspunktet er riktig for overtredelsene, men de har kommet fram til at straffen skal gjøres betinget med tillegg av bot som følge av siktedes uforbeholdne tilståelse og samtykke til tilstålsesdom.

22-åringens forsvarer, advokater Per Zimmer, mener at dommen er til å leve med.

– Dommen er meget grundig og går nøye igjennom forhold av betydning for straffen. Jeg mener fortsatt rettens utgangspunkt om at forholdene fortjener en ubetinget fengselsstraff er for streng, men det er alltid resultatet som teller for klienten. Jeg tror alle har fått øynene opp for behovet for å innrette seg etter de råd som gis av helsemyndighetene, og slikt sett vil denne dommen også stå seg i ettertidens vurdering av vår håndtering av pandemien, skriver Zimmer i en e-post til TV 2.

Var i Sverige

Fredag forrige uke forklarte 22-åringen seg for Oslo tingrett over en videokonferanse.

Han fortalte at han dro til Svinesund i Sverige med noen kamerater 25. mars. Da de kom på grensa, ble de informert om at de måtte i 14 dagers karantene.

Men hele fire ganger ble han stoppet av politiet for brudd på reglene om karantene.

Samme kveld som han kom tilbake fra Sverige, ble han anmeldt for brudd på karanteneplikten i en bil sammen med tre andre menn på Tøyen.

Bot på 39.000 kroner

Tre dager senere ble 22-åringen stoppet igjen og anmeldt på nytt.

Også neste dag, midt på natten mandag 30. mars, ble han stoppet i Uelands gate i Oslo. Den tredje gangen han ble stoppet mente politiet han han hadde brutt karantenereglene så mange ganger at han måtte kjøres til arresten. Neste dag fikk han et forelegg på 39.000 kroner.

Tre dager senere ble han stoppet igjen i forbindelse med at han leverte tilbake en leiebil.

I sin forklaring beskrev 22-åringen seg som en sosial person, og sa at det var vanskelig for han å sitte hjemme i 14 dager.

Har spart rettsvesenet

I rettsavgjørelsen går det fram at tilståelsen har spart strafferettsapparatet for bruk av tid og ressurser. Siktedes tilståelse har også hatt bevismessig betydning og spart politiet for flere etterforskningsskritt, heter det i dommen.

Retten mener at tilståelsesrabatten bør være større enn normalt ved at siktede har samtykket til tilståelsesdom og ved fjernmøte på video.

Selv om 22-åringen har ingen inntekt, mottar ikke stønad fra det offentlige og søker for tiden jobb, mener retten at det er «behov for umiddelbar og følbar reaksjon» utover den betingede fengselsstraffen. Han får dermed en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager dersom boten ikke betales.