44 000 arbeidsplasser kan forsvinne:

– Hele næringen vil blø

GURSKEN/MØRE OG ROMSDAL (TV 2): Den maritime næringen står foran en krise som kan koste tusenvis av arbeidsplasser og milliarder i tapt omsetning.

– Det er hele næringen som vil blø, men det er først og fremst verftene og offshorerederiene som får det tøft, sier daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritim Forum Nordvest.

En rapport fra Menon Economics utarbeidet for interesseorganisasjonen Maritimt Forum tegner et svært dystert bilde av situasjonen i maritim industri med et omsetningsfall fra 2019 til 2022 på 110 milliarder kroner. Over en åtteårsperiode kan næringen bli nærmest halvert.

– I verste fall kan nærmere 50 000 ansatte ha mistet jobben i den maritime næringen fra 2014 og frem til 2022. Dette er ofte hjørnesteinsbedrifter langs kysten som besitter kraft og kompetanse vi trenger for en grønn omstilling som å hente ut mer mat og energi fra havet, sier Ingjerd til TV 2.

Utfordrende

På Myklebust verft i Gursken på Søre Sunnmøre har de klart seg gjennom den forrige offshorekrisen for fem år siden. Men så kom korona og et nytt dramatisk fall i oljeprisen.

– Det er jo den tredje kraftige bølgen som rammer oss på få år. Vi kjempet oss igjennom og karet oss på beina, rakk så vidt å trekke pusten litt og så kom korona og oljekrisa og slår rett inn. Det blir ei ny tøff reise som vi trodde vi var igjennom, sier daglig leder Inge Jonny Hide ved Myklebust verft.

De har bra med vedlikeholdsarbeid i dag. Her ligger det alt fra ferger til lakseslaktebåt og et gedigent offshorefartøy. Nybygg jakter de også. Men Hide vedgår at det kan bli rufsete fremover.

– Jeg tror det blir krevende. For det er avgjørende at kundene våre har oppdrag både innenfor offshore og fiskeri, og at det kommer nye prosjekt innen havbruk. For vi står midt i det grønne skiftet og vi har havrommet som er fullt av muligheter. Rederiene skal være med inn i det grønne skiftet, og vi skal være med. Her har vi en viktig rolle å spille inn i fremtiden, sier Hide til TV 2.

TØFFE TAK: Daglig leder Inge-Jonny Hide ved Myklebust verft i Gursken sier næringen står foran krevende år, og trenger hjelp til å komme over kneika.
TØFFE TAK: Daglig leder Inge-Jonny Hide ved Myklebust verft i Gursken sier næringen står foran krevende år, og trenger hjelp til å komme over kneika. Foto: Arne Rovick/TV 2

Han er også bekymret for rekrutteringen.

– Vi har jobbet mye med rekruttering og vi har ansatt 30 nye medarbeidere de siste året. Blant disse er det mye ungdom og vi ønske at de skal være med inn i fremtida. Nå brer det seg usikkerhet og viktig kompetanse kan plutselig forsvinne, frykter Hide.

Kjempepotensial

Maritimt Forum har overfor myndighetene fremmet en tiltakspakke som inneholder 40 tiltak som vil sikre maritim næring igjennom og etter koronakrisen. Pakken inneholder blant annet forslag om forsering av bygging av statlige skip, tiltak som sikrer økt likviditet og kapitaltilgang samt en midlertidig endring av nettolønnsordningen for norske sjøfolk.

– Maritim næring er en fremtidsnæring. Derfor er det avgjørende at bevilgningene gjøres raskt. Dette er alvor, sier daglig leder Ivar Engan i Maritim Forum.

Den lokale forumlederen på Nordvestlandet gir følgende bilde på hvor viktig det er å holde næringa i live.

– SINTEF mener jo at vi frem til 2050 kan få en vekst i havinntektene på 40 prosent. Det potensiale kan vi ikke hente ut hvis maritim næring ligger med brukket rygg, sier Arnfinn Ingjerd i Maritim Forum Nordvest til TV 2.